Shrub — Triple Play songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Triple Play" van Shrub.

Songteksten

I got the skunk,
I got the triple X,
I got a script for some percocets,
I got a feeling you’re my chick next,
my feet are at the plate, i stepped.
came out swinging,
i have to pay Homage,
and i have to be honest,
i’m done with all the drama,
i got these new tattoos, that’s why i got the pills,
what? you think i had a habit?
never had it, never will.
been a long time, since i smoked herb,
now i vaporize and i get twice as high in turn.
i got this intern, his name is Benny Coles.
sings like an angel, wanna hear him? here he go.
I don’t care about the time of day.
We’re puffin' smoke, blowing clouds away.
Lyrical, Benny Coles, and Jay.
Said that’s a triple play.
I don’t care about the time of day.
We’re puffin' smoke, blowing clouds away.
Lyrical, Benny Coles, and Jay.
Said that’s a triple play.
I got a bottle as I wobble to my next destination,
I swallow then it’s followed by a little hesitation,
hollow out a white owl for little conversation,
on how shrub love floods the nation.
I’m pacing myself until the red curtains close,
adrenaline rush from all the people at the shows,
but I suppose in the meanwhile I gotta lift my spirits,
'cause what you dream about is simply what i’m living.
with the haters and debaters criticizing every corner,
with their smiles and their smirks and their fingers always pointed,
living life as we know it,
trying to steal our enjoyment,
not knowing that we’re living for the moment. ha.
I don’t care about the time of day.
We’re puffin' smoke, blowing clouds away.
Lyrical, Benny Coles, and Jay.
Said that’s a triple play.
I don’t care about the time of day.
We’re puffin' smoke, blowing clouds away.
Lyrical, Benny Coles, and Jay.
Said that’s a triple play.
And I’m the young one,
And I’m the dumb one,
And I’m the mother fuckin' likes to have some fun, one,
And if you place your pretty lips around my handgun,
Imma blow you away.
Well now I’m single,
And I feel stupid.
Cuz I can’t find another girl to make me feel the way that you did.
I’m the microphone cupid.
Arrows away.
Well I don’t care, I ain’t scared my friend,
Ya pack it up and I’ll smoke it again
My girls comin' but I don’t know when.
She got me thinkin «is this the end?» Yeah!
I don’t care about the time of day.
We’re puffin' smoke, blowing clouds away.
Lyrical, Benny Coles, and Jay.
Said that’s a triple play.
I don’t care about the time of day.
We’re puffin' smoke, blowing clouds away.
Lyrical, Benny Coles, and Jay.
Said that’s a triple play.

Songtekstvertaling

Ik heb het stinkdier.,
Ik heb de triple X,
Ik heb een script voor wat percocets.,
Ik heb het gevoel dat jij de volgende bent.,
mijn voeten staan op de plaat, Ik stapte.
kwam er swingend uit,
ik moet eer bewijzen.,
en ik moet eerlijk zijn.,
ik ben klaar met al het drama.,
ik heb nieuwe tatoeages, daarom heb ik de pillen.,
wat? denk je dat ik een gewoonte had?
nooit gehad, nooit gehad.
het is lang geleden dat ik herb rookte.,
nu verdamp ik en word ik twee keer zo high.
Ik heb een stagiaire, zijn naam is Benny Coles.
zingt als een engel, wil je hem horen? daar gaat ie.
Het tijdstip kan me niet schelen.
We blazen wolken weg.
Lyrical, Benny Coles en Jay.
Hij zei dat het driedubbele was.
Het tijdstip kan me niet schelen.
We blazen wolken weg.
Lyrical, Benny Coles en Jay.
Hij zei dat het driedubbele was.
Ik kreeg een fles toen ik naar mijn volgende bestemming wankelde.,
Ik slik het in en dan wordt het gevolgd door een beetje aarzeling.,
een witte uil uithollen voor een gesprekje,
over hoe struik liefde de natie overspoelt.
Ik ijsbeer tot de rode gordijnen dicht zijn.,
adrenaline rush van alle mensen op de shows,
maar ik denk dat ik ondertussen mijn geest moet verheffen.,
want waar je van droomt is gewoon wat ik leef.
met de haters en debaters kritiek op elke hoek,
met hun glimlach en hun grijns en hun vingers altijd gericht,
leven zoals we het kennen,
proberen om ons plezier te stelen,
niet wetende dat we nu leven. ha.
Het tijdstip kan me niet schelen.
We blazen wolken weg.
Lyrical, Benny Coles en Jay.
Hij zei dat het driedubbele was.
Het tijdstip kan me niet schelen.
We blazen wolken weg.
Lyrical, Benny Coles en Jay.
Hij zei dat het driedubbele was.
En ik ben de jonge,
En ik ben de domme,
En ik ben de moeder die graag lol heeft.,
En als je je mooie lippen rond mijn pistool legt,
Ze zullen je versteld doen staan.
Nu ben ik vrijgezel.,
En ik voel me stom.
Want ik kan geen ander meisje vinden om me te laten voelen zoals jij deed.
Ik ben de microfoon Cupido.
Pijlen weg.
Maakt me niet uit, Ik ben niet bang mijn vriend,
Pak het in en ik rook het nog een keer.
Mijn meisjes komen, maar ik weet niet wanneer.
Ze zette me aan het denken "is dit het einde?"Ja!
Het tijdstip kan me niet schelen.
We blazen wolken weg.
Lyrical, Benny Coles en Jay.
Hij zei dat het driedubbele was.
Het tijdstip kan me niet schelen.
We blazen wolken weg.
Lyrical, Benny Coles en Jay.
Hij zei dat het driedubbele was.