Shrub — Rolling Rock songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Rolling Rock" van Shrub.

Songteksten

i’m like a rolling rock,
perched up on the mountain top,
when, the winds from the west,
push me over, and i start to drop
i start gaining speed,
the valley’s coming quickly,
when oh shit. bam!!! i smash into a tree,
i rest there a decade,
just sitting there naked,
just waiting there patient,
then the earth starts shakin'
tree falls over,
as it’s roots start breaking,
one of its branches,
hits me «bam» on my head,
damn!!! here i go again,
rolling down the mountain,
here i go again,
splash into the fountain.
i fall as the waterfalls,
plunge as the water crashes,
glide in the current’s flow,
toss in the cool rapids.
and i feel like i’m drowning,
and the water’s getting deep,
i’m having trouble breathing,
as i start to fall asleep,
i’m locked in own my hell,
i can’t find the key,
i scream for my life,
but,
nobody hears me.
rollin x 24
oh yeahhhh
somebody told me it’s a lonely road
so take it slow
but that was many years ago
look mama
i built a family away from home
it’s been a long, long time
my motivation is to see the cowd from town to town
use my illusion now
and the feeling that i get when im onstage with my homes is a real good vibe,
real good vibe.
all hands to the beat woo
all shoes to the street yeah
and my final destination is a better state of reality, yeah
and i feel like i’m drowning,
and the water’s getting deep,
i’m having trouble breathing,
as i start to fall asleep,
i’m locked in own my hell,
i can’t find the key,
i scream for my life,
but,
nobody hears me.
i’m locked in own my hell,
i can’t find the key,
i scream for my life,
but,
nobody hears me.

Songtekstvertaling

ik ben als een rolling rock,
op de bergtop,
wanneer de winden uit het westen,
duw me over, en ik begin te vallen
ik begin snelheid te krijgen.,
de vallei komt snel.,
wanneer oh shit. bam!!! ik sla tegen een boom.,
ik rust daar tien jaar.,
gewoon naakt zitten.,
ik wacht daar gewoon.,
dan begint de aarde te beven.
boom valt om,
als de wortels beginnen te breken,
een van haar takken,
slaat me "bam" op mijn hoofd,
verdomme!!! daar ga ik weer.,
de berg afdwalend,
daar ga ik weer.,
spat in de fontein.
ik val als de watervallen,
duiken als het water crasht,
glijden in de stroom van de stroom,
gooi de coole stroomversnellingen erin.
en ik voel me alsof ik verdrink.,
en het water wordt diep,
ik heb moeite met ademhalen.,
als ik in slaap val,
ik zit opgesloten in mijn eigen hel.,
ik kan de sleutel niet vinden.,
ik schreeuw voor mijn leven.,
maar,
niemand hoort me.
rollin x 24
Oh jahhhh
iemand zei dat het een eenzame weg was.
dus doe het rustig aan.
maar dat was vele jaren geleden.
Kijk, mama.
ik bouwde een familie weg van huis
het is lang geleden.
mijn motivatie is om de cowd van stad tot stad te zien.
gebruik nu mijn illusie.
en het gevoel dat ik krijg als ik op het podium sta met mijn huizen is een echt goede sfeer,
echt een goede vibe.
alle hens aan de beat woo
alle schoenen naar de straat
en mijn eindbestemming is een betere realiteit.
en ik voel me alsof ik verdrink.,
en het water wordt diep,
ik heb moeite met ademhalen.,
als ik in slaap val,
ik zit opgesloten in mijn eigen hel.,
ik kan de sleutel niet vinden.,
ik schreeuw voor mijn leven.,
maar,
niemand hoort me.
ik zit opgesloten in mijn eigen hel.,
ik kan de sleutel niet vinden.,
ik schreeuw voor mijn leven.,
maar,
niemand hoort me.