Shrub — Here We Grow Again songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Here We Grow Again" van Shrub.

Songteksten

here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
nah nah,
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
nah nah,
here we grow again.
i’m about to tell you how shrub’ll blow up,
i’m like a seed, and they watered me, so now i growed up,
silly MCs, yep they doubted me,
put me in a quarantine,
treated me like i was diseased.
they ceased to exist to me.
a cease and desist,
came the other day, addressed to me,
tried to make me quit, got the best of me,
i guess my lyrics made em wanna throw up,
do i really wanna be an MC?
i don’t rhyme like them,
they don’t sound like me,
do i really wanna be an MC?
if that’s what it is,
then i don’t wanna be.
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
nah nah,
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
nah nah,
here we grow again.
well, i’d rather be myself,
i’d rather be the cd, spinning mad circles,
while ya shit is on the shelf,
it aint about the fortune, kid,
it aint about the wealth.
i had a few dollars,
i needed something else.
i’m about to tell you how shrub’ll blow up,
i’m like a seed, and they watered me, so now i growed up,
silly MCs, yep they doubted me,
put me in a quarantine,
treated me like i was diseased.
they ceased to exist to me.
a cease and desist,
came the other day, addressed to me,
tried to make me quit, got the best of me,
i guess my lyrics made em wanna throw up,
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
nah nah,
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
nah nah,
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
nah nah,
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
here we grow again.
nah nah,
here we grow again.

Songtekstvertaling

hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
Nee.,
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
Nee.,
hier groeien we weer.
ik ga je vertellen hoe de struiken zullen ontploffen.,
ik ben als een zaadje, en ze gaven me water, dus nu ben ik groot geworden.,
domme MCs, ja, ze twijfelden aan me.,
zet me in quarantaine.,
behandelde me alsof ik ziek was.
ze hielden op voor mij te bestaan.
een staakt-het-vuren,
kwam onlangs, geadresseerd aan mij,
probeerde me te laten stoppen, kreeg het beste van me,
ik denk dat mijn teksten ervoor zorgde dat em wilde overgeven.,
wil ik echt een MC worden?
ik rijm niet zoals zij.,
ze klinken niet als ik.,
wil ik echt een MC worden?
als dat het is.,
dan wil ik dat niet zijn.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
Nee.,
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
Nee.,
hier groeien we weer.
ik ben liever mezelf.,
ik ben liever de cd, draai rondjes,
terwijl je stront op de plank ligt,
het gaat niet om het fortuin.,
het gaat niet om de rijkdom.
ik had een paar dollar.,
ik had iets anders nodig.
ik ga je vertellen hoe de struiken zullen ontploffen.,
ik ben als een zaadje, en ze gaven me water, dus nu ben ik groot geworden.,
domme MCs, ja, ze twijfelden aan me.,
zet me in quarantaine.,
behandelde me alsof ik ziek was.
ze hielden op voor mij te bestaan.
een staakt-het-vuren,
kwam onlangs, geadresseerd aan mij,
probeerde me te laten stoppen, kreeg het beste van me,
ik denk dat mijn teksten ervoor zorgde dat em wilde overgeven.,
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
Nee.,
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
Nee.,
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
Nee.,
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
hier groeien we weer.
Nee.,
hier groeien we weer.