Shrub — Fast Lane songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Fast Lane" van Shrub.

Songteksten

Follow me down,
all the pathways where the broken remnants lie.
This October sky,
is getting redder by the minute, and I.
I told you I’d try, but I don’t know why
Cuz we know it’s a foolish waste of time.
And over, and over again you cry.
And I get caught in your web of lies.
Said I’m driving in the fast lane,
watching cars pass me by.
Don’t know why, I, like to drive 85.
And there’s a cop on my left side,
got the devil on my right.
I thought these were supposed to be the best days of my life.
Seems like trouble’s always brewing,
when the leaves fall to the ground.
I leave this town, and never look behind.
For when the trumpet sounds,
there is no other way that I could go.
The sweet Ohio river flows away.
My day is covered in the melody.
So why not sing with me?
Said I’m driving in the fast lane,
watching cars pass me by.
Don’t know why, I, like to drive 85.
And there’s a cop on my left side,
got the devil on my right.
Thought these were supposed to be the best days of my life
I don’t know why, I,
thought these were supposed to be the best days of my life
When the cool winds blowing,
justify my ways.
Cuz in this haze,
the better days have passed me by.
The better days have passed me by.
Some say come fly with me,
escaping the fate of destruction,
escaping the misery.
But I know, oh, oh,
the temporary sanity is fading quickly,
and in this falling city,
I said I need you with me.
Now I’m sitting in the back seat,
watching cars pass me by.
Don’t know why, I, like to drive 85.
And there’s a cop on my left side,
got the devil on my right.
Thought these were supposed to be the best days of my life.
Said I’m driving in the fast lane,
watching cars pass me by.
Don’t know why, I, like to drive 85.
And there’s a cop on my left side,
got the devil on my right.
Thought these were supposed to be the best days of my life.
I don’t know why, I,
thought these were supposed to be the best days of my life.

Songtekstvertaling

Volg me naar beneden.,
alle paden waar de gebroken overblijfselen liggen.
Deze Oktober hemel,
het wordt steeds roder en ik ook.
Ik zei toch dat ik het zou proberen, maar ik weet niet waarom.
We weten dat het tijdverspilling is.
En telkens weer huil je.
En ik Word gevangen in je web van leugens.
Hij zei dat ik snel reed.,
auto ' s zien passeren.
Ik weet niet waarom, ik rijd graag 85.
En er is een agent aan mijn linkerkant,
ik heb de duivel aan mijn rechterkant.
Ik dacht dat dit de beste dagen van mijn leven waren.
Het lijkt erop dat er altijd problemen zijn.,
als de bladeren op de grond vallen.
Ik verlaat deze stad en kijk nooit achterom.
Als de trompet zal klinken.,
er is geen andere manier waarop ik kan gaan.
De zoete Ohio rivier stroomt weg.
Mijn dag zit onder de melodie.
Waarom zing je dan niet met me mee?
Hij zei dat ik snel reed.,
auto ' s zien passeren.
Ik weet niet waarom, ik rijd graag 85.
En er is een agent aan mijn linkerkant,
ik heb de duivel aan mijn rechterkant.
Ik dacht dat dit de beste dagen van mijn leven zouden zijn.
Ik weet niet waarom.,
ik dacht dat dit de beste dagen van mijn leven zouden zijn.
Wanneer de wind waait,
rechtvaardig mijn manieren.
Want in deze nevel,
de betere dagen zijn voorbij.
De betere dagen zijn voorbij.
Sommigen zeggen, vlieg met me mee.,
ontsnappen aan het lot van de vernietiging,
ontsnappen aan de ellende.
Maar ik weet het.,
de tijdelijke geestelijke gezondheid vervaagt snel.,
en in deze vallende stad,
Ik zei dat ik je nodig heb.
Nu zit ik op de achterbank.,
auto ' s zien passeren.
Ik weet niet waarom, ik rijd graag 85.
En er is een agent aan mijn linkerkant,
ik heb de duivel aan mijn rechterkant.
Ik dacht dat dit de beste dagen van mijn leven zouden zijn.
Hij zei dat ik snel reed.,
auto ' s zien passeren.
Ik weet niet waarom, ik rijd graag 85.
En er is een agent aan mijn linkerkant,
ik heb de duivel aan mijn rechterkant.
Ik dacht dat dit de beste dagen van mijn leven zouden zijn.
Ik weet niet waarom.,
ik dacht dat dit de beste dagen van mijn leven zouden zijn.