Sheena Easton — Without You songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Without You" van Sheena Easton.

Songteksten

I can take the heartbreaks
The heartaches of the world we live in I can take the ups and downs
The smiles and frowns of all the phony friends
But I’d rather die than try
To live my life without you
Baby, without you
Without you, there’s no love in my life
Without you, there’s no light in my nights
Without you, there’s no joy in my sight
Without you, there’s no joy in my life
I can take the joys and pains
The stress and strain of a long hard day
I’ll ride the peaks and lows with ya
'Cause that’s how it goes, didn’t ya know
That’s the way to say
I’d rather die than try
To live my life without you
Without you
Without you, there’s no love in my life
Without you, there’s no light in my nights
Without you, there’s no joy in my sight
Without you, there’s no joy in my life
What good is my life?
Trying to survive without you
Without you, there’s no good lips to kiss
Without you, there’s no lovin' to miss
Without you there’s darkness
There is no light in my life
Without you, cold are my nights
Void in my life

Songtekstvertaling

Ik kan de hartenbreuken aan.
De harten van de wereld waarin we leven Ik kan de ups en downs aan
De glimlach en fronsen van al die nepvrienden.
Maar ik sterf liever dan dat ik het probeer.
Om mijn leven te leven zonder jou
Baby, zonder jou
Zonder jou is er geen liefde in mijn leven
Zonder jou is er geen licht in mijn nachten
Zonder jou is er geen vreugde in mijn ogen
Zonder jou is er geen vreugde in mijn leven.
Ik kan de vreugde en pijn aan.
De stress en spanning van een lange zware dag
Ik rij met je mee op de pieken en dalen
Want zo gaat het, wist je dat niet?
Dat is de manier om te zeggen
Ik sterf liever dan dat ik het probeer.
Om mijn leven te leven zonder jou
Zonder jou
Zonder jou is er geen liefde in mijn leven
Zonder jou is er geen licht in mijn nachten
Zonder jou is er geen vreugde in mijn ogen
Zonder jou is er geen vreugde in mijn leven.
Wat heb ik aan m ' n leven?
Proberen te overleven zonder jou
Zonder jou, zijn er geen goede lippen om te kussen.
Zonder jou, is er geen liefde om te missen
Zonder jou is er duisternis.
Er is geen licht in mijn leven
Zonder jou zijn mijn nachten koud.
Leegte in mijn leven