Sheena Easton — Sugar Walls songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Sugar Walls" van Sheena Easton.

Songteksten

My sugar walls
my sugar walls.
Where I come from there’s a place called heaven
That’s the place where all the good children go.
The houses are of silver
the streets of gold.
But there’s more where you come from — my sugar walls.
My sugar walls
my sugar walls.
Blood races to your private spots
let’s me know there’s a fire.
You can’t fight passion when passion is hot
Temperatures rise inside my sugar walls.
Let me take you somewhere you’ve never been
I could show you things you’ve never seen.
I could make you never wanna fall in love again
Come spend the night inside my sugar walls.
Take advantage
it’s alright
I feel so alive when I’m with you!
Come and feel my presence
it’s reigning tonight.
Heaven on earth inside my sugar walls.
Let me take you somewhere you’ve never been
I can tell you want me — my sugar walls —
it’s impossible to hide.
Your body’s on fire
admit it! Come inside.
My sugar walls
my sugar walls.
Come inside my sugar walls
my sugar walls
my sugar walls.
Come spend the night inside my sugar walls
My sugar walls
my sugar walls.

Songtekstvertaling

Mijn suikermuren
mijn suikermuren.
Waar ik vandaan kom is er een plek genaamd de hemel
Daar gaan alle goede kinderen heen.
De huizen zijn van zilver.
de straten van goud.
Maar er is meer waar je vandaan komt, mijn suikermuren.
Mijn suikermuren
mijn suikermuren.
Bloed races naar je eigen plekken
laat me weten dat er brand is.
Je kunt Passie niet bestrijden als passie heet is
De temperatuur stijgt binnen mijn suikermuren.
Laat me je ergens heen brengen waar je nog nooit bent geweest.
Ik kan je dingen laten zien die je nog nooit hebt gezien.
Ik kan ervoor zorgen dat je nooit meer verliefd wordt.
Kom de nacht doorbrengen in mijn suikermuren.
Profiteren
het is goed.
Ik voel me zo levend als ik bij jou ben!
Kom en voel mijn aanwezigheid
het regeert vanavond.
De hemel op aarde in mijn suikermuren.
Laat me je ergens heen brengen waar je nog nooit bent geweest.
Ik zie dat je me wilt, mijn suikermuren —  —
het is onmogelijk om je te verbergen.
Je lichaam staat in brand.
geef het toe! Kom binnen.
Mijn suikermuren
mijn suikermuren.
Kom binnen mijn suikermuren
mijn suikermuren
mijn suikermuren.
Kom de nacht doorbrengen in mijn suikermuren
Mijn suikermuren
mijn suikermuren.