Sheena Easton — Right Or Wrong songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Right Or Wrong" van Sheena Easton.

Songteksten

PEOPLE LIKE YOU LIVE FROM DAY TO DAY WHY CAN’T I BE THE
SAME? YOU SAY WE ARE DIFFERENT IN SO MANY WAYS AND YOU
TELL ME I HAVE TO CHANGE OH HOW CAN YOU BE SO VAIN? THE
QUESTION IS WHO IS TO BLAME CHORUS RIGHT OR WRONG I’LL
PLAY ALONG BUT IF THE CHANCE COMES I’LL BE GONE RIGHT OR
WRONG I’LL PLAY ALONG BUT IF THE CHANCE COMES I’LL BE
GONE RIGHT OR WRONG PEOPLE LIKE YOU THINK YOU’VE GOT A RIGHT TO BE FREE WHY CAN’T YOU UNDERSTAND? THERE’S MORE
TO LIVING THAN YOUR LIBERTY AND THERE’S MORE THAN A GOLDEN BAND OH TIME IS JUST GRAINS OF SAND SLIPPING RIGHT
THROUGH OUR HANDS REPEAT CHORUS OH TIME IS JUST GRAINS OF
SAND SLIPPING RIGHT THROUGH OUR HANDS REPEAT CHORUS TO
FADE

Songtekstvertaling

MENSEN ZOALS JIJ LEVEN VAN DAG TOT DAG WAAROM KAN IK NIET DE
Hetzelfde? JE ZEGT DAT WE OP ZOVEEL MANIEREN VERSCHILLEND ZIJN EN JIJ
ZEG ME DAT IK MOET VERANDEREN OH HOE KUN JE ZO IJDEL ZIJN? DE
DE VRAAG IS WIE DE SCHULD IS VAN HET KOOR GOED OF FOUT IK ZAL
SPEEL MEE, MAAR ALS DE KANS KOMT BEN IK WEG.
FOUT IK SPEEL MEE MAAR ALS DE KANS KOMT ZAL IK
GOED OF FOUT GEGAAN MENSEN ZOALS JIJ DENKEN DAT JE HET RECHT HEBT OM VRIJ TE ZIJN WAAROM BEGRIJP JE HET NIET? ER IS MEER.
OP LEVEN DAN JE VRIJHEID EN ER IS MEER DAN EEN GOUDEN BAND OH TIJD IS SLECHTS ZANDKORRELS GLIJDEN NAAR RECHTS
DOOR ONZE HANDEN HERHALEND REFREIN OH TIJD IS SLECHTS KORRELS VAN
ZAND DAT DOOR ONZE HANDEN GLIPT.
VERVAGEN