Sheena Easton — Let Sleeping Dogs Lie songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Let Sleeping Dogs Lie" van Sheena Easton.

Songteksten

I don’t wanna talk about it, do we have to bring it up again
Let sleeping dogs lie, bring the subject to an end
Your sights are on history, leave it alone, let it be Water under the bridge, let it flow out to the sea
I said I was sorry, I know that I made a mistake
Won’t you please, again, give me a break
Won’t you get beyond it, I’ll be straight
I’ll be good, watch and see, don’t go bringin' it back to me
I don’t wanna talk about it, do you have to bring it up again
Let sleeping dogs lie, bring the subject to an end
You got a little letter to grow that thought, but you don’t know what hurt you
Well the first time I’d done that you had to catch me in the act
I said I was sorry, I know I made a big mistake
Won’t you please, again, won’t you give me a break
Won’t you get beyond it, I promise I’ll be straight
Don’t be so suspicious, don’t go looking for a but
Damned can we clear the air and get back to us
I’ll be good, watch and see, don’t keep bringin' it back to me
I said I was sorry, I know that I made a mistake, oh Again, I wish that you would give me a break
Can’t you get beyond it, gimme a chance to be straight
Don’t be so suspicious, show a little trust
Can we clear the air and get back to us
I’ll be good, watch and see, don’t keep bringin' it back to me
(Look, it happened, I can’t pretend it didn’t, I saw it with my own eyes)
Let sleeping dogs lie, let sleeping dogs lie
Let sleeping dogs lie
(SHE'S IN LOVE) WITH HER RADIO
She don’t need nobody with what she’s got
She only gets her kicks from 50,000 watts
She keeps 'em in her bedroom, and the D.J. gets her static
For when a boyfriend picks her up, it’s never automatic
She says no no no no no no no, she says no no no no no no no She says no no no no no no no She’s in love, she’s in love, she’s in love with her radio
When her favorite song comes on, ooh it’s gonna make her smile
And if you wanna go on with her, don’t you dare to touch that dial
She says no no no no no no no, she says no no no no no no no She says no no no no no no no, she says no no no no no no no She says no no no no no no no no no no no no no She’s in love, she’s in love, she’s in love
She’s in love, she’s in love, she’s in love, she’s in love
She’s in love, she’s in love, she’s in love with her radio

Songtekstvertaling

Ik wil er niet over praten.
Laat slapende honden liggen, breng het onderwerp tot een einde
Je richt je op de geschiedenis, laat het met rust, laat het Water onder de brug zijn, laat het naar de zee stromen
Ik zei dat het me speet, ik weet dat ik een fout heb gemaakt.
Alsjeblieft, doe me een lol.
Kom je er niet overheen? Ik zal eerlijk zijn.
Ik zal braaf zijn, kijk en zie, breng het niet terug naar mij
Ik wil er niet over praten.
Laat slapende honden liggen, breng het onderwerp tot een einde
Je hebt een brief om die gedachte te laten groeien, maar je weet niet wat je pijn deed.
De eerste keer dat ik dat deed, moest je me op heterdaad betrappen.
Ik zei dat het me speet, ik weet dat ik een grote fout heb gemaakt.
Wil je me alsjeblieft nog eens met rust laten?
Kom je er niet overheen, ik beloof dat ik eerlijk zal zijn.
Wees niet zo achterdochtig, ga niet op zoek naar een maar
Verdoemd kunnen we de lucht klaren en terug naar ons
Ik zal goed zijn, kijk en zie, breng het niet steeds terug naar mij
Ik zei dat het me speet. ik weet dat ik een fout heb gemaakt.
Kun je er niet overheen komen, geef me een kans om eerlijk te zijn
Wees niet zo achterdochtig, toon wat vertrouwen.
Kunnen we de lucht klaren en terug naar ons
Ik zal goed zijn, kijk en zie, breng het niet steeds terug naar mij
Kijk, het gebeurde, ik kan niet doen alsof het niet zo was, ik zag het met mijn eigen ogen)
Laat slapende honden liggen, laat slapende honden liggen
Laat slapende honden liggen
MET HAAR RADIO
Ze heeft niemand nodig met wat ze heeft.
Ze krijgt maar een kick van 50.000 watt.
Ze houdt ze in haar slaapkamer, en de DJ krijgt haar ruis.
Als een vriend haar ophaalt, is het nooit automatisch.
Ze zegt nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee ze zegt nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee ze is verliefd, ze is verliefd, ze is verliefd op haar radio
Als haar favoriete liedje komt, zal ze glimlachen.
En als je met haar door wilt gaan, waag het dan niet die wijzerplaat aan te raken.
Nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee ze is verliefd, ze is verliefd, ze is verliefd
Ze is verliefd, ze is verliefd, ze is verliefd, ze is verliefd
Ze is verliefd, ze is verliefd, ze is verliefd op haar radio