Sheena Easton — Cry songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Cry" van Sheena Easton.

Songteksten

I heard a cry at night, I heard him slam the door
There was a screech of tyres but he’ll be back for sure
Now through my apartment wall
I can hear her sweet tears startin' to fall
So cry, baby, wash out your heart
Hang your life out to dry and make a new start
Then came a telephone ring, it was a logical thing
I left it for a while, I let her hang up and redial
Then I picked up the telephone and I said, «Don't worry, honey
No, no, no, no, no, no, you’re not alone»
So cry, baby, wash out your heart
Hang your life out to dry and make a new start
It was a tale unwound, I’d heard it all before
And nothin' I could say would ever ease her pain
Still I picked up the telephone and I said, «Don't worry, honey
No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, you’re not alone»
So cry, baby, wash out your heart
Hang your life out to dry and make a new start

Songtekstvertaling

Ik hoorde een schreeuw ' s nachts, Ik hoorde hem de deur dichtslaan.
Er was een krijs van banden, maar hij komt zeker terug.
Nu door mijn appartementenmuur
Ik hoor haar tranen vallen.
Dus huil, baby, was je hart uit
Hang je leven uit om te drogen en maak een nieuwe start
Toen kwam er een telefoon, het was logisch.
Ik liet het een tijdje liggen, ik liet haar ophangen en opnieuw bellen.
Toen nam ik de telefoon op en zei, "Maak je geen zorgen, schat
Nee, je bent niet alleen.»
Dus huil, baby, was je hart uit
Hang je leven uit om te drogen en maak een nieuwe start
Het was een verhaal, Ik had het al eerder gehoord.
En niets wat ik kon zeggen zou haar pijn verlichten.
Toch nam ik de telefoon op en zei, "Maak je geen zorgen, schat
Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, je bent niet alleen»
Dus huil, baby, was je hart uit
Hang je leven uit om te drogen en maak een nieuwe start