Scar The Martyr — Flatline & Fracture songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Flatline & Fracture" van Scar The Martyr.

Songteksten

For every stricken disease into your subconsciousness
It’s a subliminal feed inflicted upon yourself
A psychological seeding enough to cull and prevail
Two hearts are beating as one inside me
The science fiction exceeds, the mind denies and transcends
I’m the collector of dreams, the victim of consequence
Yearn, a total asphyx, you already burdened your death
It’s self destruction and you’re defenseless
Disconnected we’re on the verge of fear
It’s dead beyond original intent
Subterranean cruelty, we can know (subliminal)
I’ve sunken deeper in burden
Slashed, running bleed you choke with every breath (subliminal)
For the fading
There’s got to be more to life, with every life there’s a death
Forced immortality I still exist
With every flaw you conceive the promise of emptiness
It’s an addiction, a need, a mutilation of self
Illusion of what was real, dismemberment of your dream
Two hearts are beating as one inside me
Annihilation, conceit, to feed a knowledge request
Unravel the mystery, the cycle of bothered man
Ingrained in your memory, a reminiscence of lies
It’s self destruction and you’re defenseless
Disconnected we’re on the verge of fear
It’s dead beyond original intent
Subterranean cruelty, we can know (subliminal)
I’ve sunken deeper in burden
Slashed, running bleed you choke with every breath (subliminal)
For the fading
It’s dead beyond the reach I know
I can’t believe I can’t let go
I’ve helped it live, I’ve watched it grow
Now it’s buried inside no one will ever know
Flatlined despite the pulse (I cut the chord)
Flatlined despite the pulse (I've let you go)
It’s dead beyond original intent
Subterranean cruelty, we can know (subliminal)
I’ve sunken deeper in burden
Slashed, running bleed you choke with every breath
For the fading
All our hearts collide, hearts beat as one
Flatline, revive, despite the pulse
Relive, revolve, relapse, respond
Deface the birth of creation
Flatlined despite the pulse (I cut the chord)
Flatlined despite the pulse (I've let you go)

Songtekstvertaling

Voor elke getroffen ziekte in je onderbewustzijn.
Het is een subliminale voeding die je jezelf hebt toegebracht.
Een psychologische seeding die genoeg is om te doden en te overwinnen.
Twee harten kloppen als één in mij
De science fiction overtreft, de geest ontkent en overstijgt
Ik ben de verzamelaar van dromen, het slachtoffer van gevolgen
Verlang, een totale verstikking, je hebt je dood al belast.
Het is zelfvernietiging en je bent weerloos.
We staan op de rand van angst.
Het is dood boven de oorspronkelijke bedoeling.
Onderaardse wreedheid, kunnen we weten (subliminale)
Ik ben dieper gezonken in de last
Doorgesneden, lopende bloeding.)
Voor het vervagen
Er moet meer in het leven zijn, met elk leven is er een dood.
Geforceerde onsterfelijkheid ik besta nog steeds
Bij elke fout denk je aan de belofte van leegte.
Het is een verslaving, een behoefte, een verminking van jezelf.
Illusie van wat echt was, verbrokkeling van je droom
Twee harten kloppen als één in mij
Vernietiging, verwaandheid, om een kennisverzoek te voeden
Ontrafel het mysterie, de cyclus van de lastiggevallen mens
Ingeworteld in je geheugen, een herinnering aan leugens
Het is zelfvernietiging en je bent weerloos.
We staan op de rand van angst.
Het is dood boven de oorspronkelijke bedoeling.
Onderaardse wreedheid, kunnen we weten (subliminale)
Ik ben dieper gezonken in de last
Doorgesneden, lopende bloeding.)
Voor het vervagen
Het is dood buiten het bereik ik weet het
Ik kan niet geloven dat ik niet kan loslaten.
Ik heb het helpen leven, Ik heb het zien groeien
Nu is het begraven in niemand zal het ooit weten
Hartstilstand ondanks de pols.)
Hartstilstand ondanks de pols (ik heb je laten gaan)
Het is dood boven de oorspronkelijke bedoeling.
Onderaardse wreedheid, kunnen we weten (subliminale)
Ik ben dieper gezonken in de last
Gesneden, lopende bloeding je stikt met elke adem
Voor het vervagen
Al onze harten botsen, harten kloppen als één
Flatline, reanimeren, ondanks de pols
Herleven, draaien, terugvallen, reageren
De geboorte van de schepping onteren
Hartstilstand ondanks de pols.)
Hartstilstand ondanks de pols (ik heb je laten gaan)