Scar The Martyr — Cruel Ocean songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Cruel Ocean" van Scar The Martyr.

Songteksten

And so I beckon the seas
The clamor of voices wash over me
The crashing waves of hope, give labor to love
Makes a spiritual beggar that cries out to God!
Tied to the ashes you leave
Bleed all of my vessels and pick my bones clean
Pending transgressions, plow the soul from the earth
As I breathe in the venom, she enters my lungs
Under a sea of stars, you’re casting your anchor
But you’re sinking down… (Down…)
The sacrilege of everything you hold sacred
Without a sound…
Worlds apart and miles away, cruel ocean, will you lead us?
To make our final resting place…
And so I beckon the seas
I beg for your mercy and serenity
Salt in my wounds, I let your spell take control
In the calm of your essence, a spirit is born
Under a sea of stars, you’re casting your anchor
But you’re sinking down… (Down…)
The sacrilege of everything you hold sacred
Without a sound…
Worlds apart and miles away, cruel ocean, will you lead us?
Our hearts are washed up on the shore
And now there’s oceans in between, I watch you slip away
Go cleanse yourself of all the pain, but it won’t wash away
And now there’s oceans in between, I watch you slip away
Go cleanse yourself of all the pain, but it won’t wash away
Worlds apart and miles away, cruel ocean, will you lead us?
To make our final resting place…
Worlds apart and miles away, cruel ocean, will you lead us?
Our hearts are washed up on the shore
Worlds apart and miles away, cruel ocean, will you lead us?
To make our final resting place…
Worlds apart and miles away, cruel ocean, will you lead us?
Our hearts are washed up on the shore

Songtekstvertaling

En dus wenk ik naar de zee
Het geschreeuw van stemmen wast over me heen.
De verpletterende golven van hoop, geven arbeid aan de liefde
Maakt een geestelijke bedelaar die schreeuwt tot God!
Gebonden aan de as die je achterlaat
Laat al mijn vaten leegbloeden en kies mijn botten schoon
In afwachting van overtredingen, ploegen de ziel van de aarde
Terwijl ik het GIF inademde, kwam ze in mijn longen.
Onder een zee van sterren, werp je je anker
Maar je zinkt naar beneden...…)
De heiligschennis van alles wat je heilig houdt.
Zonder geluid…
Werelden uit elkaar en mijlen ver weg, wrede oceaan, wil je ons leiden?
Om onze laatste rustplaats te maken.…
En dus wenk ik naar de zee
Ik smeek om uw genade en sereniteit.
Zout in mijn wonden, ik laat je spreuk de controle overnemen
In de kalmte van je essentie wordt een geest geboren
Onder een zee van sterren, werp je je anker
Maar je zinkt naar beneden...…)
De heiligschennis van alles wat je heilig houdt.
Zonder geluid…
Werelden uit elkaar en mijlen ver weg, wrede oceaan, wil je ons leiden?
Onze harten zijn aangespoeld aan de kust
En nu zijn er oceanen tussenin, ik zie je wegglippen
Ga jezelf reinigen van alle pijn, maar het zal niet wegwassen
En nu zijn er oceanen tussenin, ik zie je wegglippen
Ga jezelf reinigen van alle pijn, maar het zal niet wegwassen
Werelden uit elkaar en mijlen ver weg, wrede oceaan, wil je ons leiden?
Om onze laatste rustplaats te maken.…
Werelden uit elkaar en mijlen ver weg, wrede oceaan, wil je ons leiden?
Onze harten zijn aangespoeld aan de kust
Werelden uit elkaar en mijlen ver weg, wrede oceaan, wil je ons leiden?
Om onze laatste rustplaats te maken.…
Werelden uit elkaar en mijlen ver weg, wrede oceaan, wil je ons leiden?
Onze harten zijn aangespoeld aan de kust