Scar The Martyr — Coat Of Arms songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Coat Of Arms" van Scar The Martyr.

Songteksten

It’s in your DNA
It’s in your blood
Self-fulfilled prophecy
You’ll be misunderstood
Sure for the surfacing
But there no coat
You gonna make your wrong way
You’ll never want pretend
Suffer the syndrome
You’re more than the sum of exploit
You’re more than the sum of exploit
You thought you break dead wail
Demand your coat
Of all the deads you prayed
You never thought you would
They’ll never fear for your sake
You are the hope
You gonna make your wrong way
You never want pretend
Suffer the syndrom
You’re more than the sum of exploit
You’re more than the sum of exploit
More than a miracle
You must take what’s yours
You must take what is yours!
You gonna remember where you are
Now where your victim and who you are!
Suffer the syndrom
You’re more than the sum of exploit
You’re more than the sum of exploit
More than a miracle
You must take what’s yours
You must take what is yours!
And make eternal
You myth your magico
You myth your magico
Your mission portent
You are the chosen one!
It is your destiny!
It’s in your coat of arms!
You gonna remember where you are
Now where your victim and who you are!

Songtekstvertaling

Het zit in je DNA.
Het zit in je bloed.
Zelf-vervulde profetie
Je zult verkeerd begrepen worden.
Zeker voor de oppervlakte
Maar er is geen jas
Je gaat de verkeerde kant op.
Je wilt nooit doen alsof.
Lijdt aan het syndroom
Je bent meer dan de som van de buit.
Je bent meer dan de som van de buit.
Je dacht dat je dood was.
Eis je jas.
Van alle doden waar je voor gebeden hebt
Dat had je nooit gedacht.
Ze zullen nooit bang zijn voor jou.
Jij bent de hoop
Je gaat de verkeerde kant op.
Je wilt nooit doen alsof.
Lijden de syndrom
Je bent meer dan de som van de buit.
Je bent meer dan de som van de buit.
Meer dan een wonder
Je moet nemen wat van jou is.
Je moet nemen wat van jou is!
Je zult je herinneren waar je bent.
Nu waar je slachtoffer en wie je bent!
Lijden de syndrom
Je bent meer dan de som van de buit.
Je bent meer dan de som van de buit.
Meer dan een wonder
Je moet nemen wat van jou is.
Je moet nemen wat van jou is!
En eeuwig maken
Je mythe je magico
Je mythe je magico
Uw missievoorteken
Jij bent de uitverkorene.
Het is je lot.
Het zit in je wapen.
Je zult je herinneren waar je bent.
Nu waar je slachtoffer en wie je bent!