Savage Sun — I Can(T) Change songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Can(T) Change" van Savage Sun.

Songteksten

I’ve taken the fall and I’ve tasted the pain
And I refuse to let it all just be wasted in vain
When the life that I pictured disappeared from the frame
I came to terms with the fact that I needed to change
The sap inside the vine the same as blood in my veins
Each hopin' for the sun, yet thanking God for the rain
I managed to escape the raging blaze ah the flame
All this to drive a stake right through the heart of the game
And its the same old but the truth be told
I got this new day to this gift to gold
The past is a part of me, its engrained in my soul
Yet I’ve withstood the storm that couldn’t take the dream that I hold
While some make due some fight to break through
I passed this test when I pressed my last debut
And in choosing a path that has been traveled by few
I learned ya best live your life or else ya life lives you
Those with closed minds who just won’t learn
Let 'em touch the stove, they meant ta feel the burn
Cuz it’s much more than an obstacle
For some souls, change is impossible
But for me, it’s a six-letter word that means
I can transform into what before were dreams
I’m about what it is, give a fuck how it seems
I’ll keep swimmin' upstream despite what life brings
Been on this quest since the day of my birth
Still doin' my best to move Heaven and Earth
So whatever it’s worth, and for better or worse
Ima give it all that I got until they load up the hearse
So keep your nickels and dimes, I want change
Novocain for the soul to ease a dull pain
Through the cold, I’m devoted to still hold the flame
And maintain the flow til you know the name

Songtekstvertaling

Ik heb de schuld op me genomen en ik heb de pijn geproefd
En ik weiger het allemaal tevergeefs te laten verspillen.
Toen het leven dat ik me voorstelde verdween uit het frame
Ik ging akkoord met het feit dat ik moest veranderen.
Het sap in de wijnstok hetzelfde als bloed in mijn aderen
Iedereen hoopt op de zon, maar dankt God voor de regen.
Ik wist te ontsnappen aan de woeste brand ah de vlam
Dit alles om een staak dwars door het hart van het spel te rijden
En het is nog steeds hetzelfde, maar de waarheid wordt verteld
Ik heb een nieuwe dag voor dit geschenk aan gold.
Het verleden is een deel van mij, het is gegraveerd in mijn ziel
Toch heb ik de storm weerstaan die de droom die ik vasthoud niet aankan.
Terwijl sommigen vechten om door te breken
Ik slaagde voor deze test toen ik mijn laatste debuut maakte.
En in het kiezen van een pad dat door weinigen is bewandeld
Ik heb geleerd dat je het beste je leven kunt leiden of anders leeft je leven
Degenen met een gesloten geest die gewoon niet willen leren
Laat ze het fornuis aanraken.
Want het is veel meer dan een obstakel.
Voor sommige zielen is verandering onmogelijk.
Maar voor mij is het een zes-letter woord dat betekent
Ik kan veranderen in wat vroeger dromen waren
Ik ga over wat het is, het kan me geen reet schelen hoe het lijkt.
Ik blijf stroomopwaarts zwemmen ondanks wat het leven brengt
Ik ben al op deze zoektocht sinds de dag van mijn geboorte.
Ik doe nog steeds mijn best om Hemel en aarde te bewegen
Dus wat het ook waard is, en in voor-en tegenspoed
Ima geeft alles wat ik heb tot ze de lijkwagen inladen.
Dus hou je stuivers en kleingeld, Ik wil wisselgeld.
Novocain voor de ziel om een doffe pijn te verzachten
Door de kou, ben ik toegewijd om nog steeds de vlam vast te houden.
En hou de stroom in stand tot je de naam kent.