Sarah Cheng-De Winne — Love-Shape Void songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Love-Shape Void" van Sarah Cheng-De Winne.

Songteksten

It hurts me to see you
Falling again and again
I wanna pick you up
But you won’t let me push me out of sight
And still
I’m trying again and again
Free you from all your pain
I am the only one who understands
More than a feeling, you try to hide it
Deep inside you’ve got a love-shape void
Just let me in, let me see it
I will mend every crack every dent in your heart
All the chains and the shackles I’ll tear them apart
I will heal your love-shape void
It could be simple
Just put your trust in me
My arms are wide open
I’ll keep you in the shadow of my wings
Be still
I’m strong when you are weak
I have the remedy
Let my love wash over everything
More than a feeling, you try to fight it
Deep inside you’ve got a love-shape void
Just let me in, let me heal it
I will mend every cut every bruise in your soul
All the weight and the burdens you won’t bear alone
I will fill your love-shape void
Time — will time bring freedom?
Hope — what keeps us going on?
Love — love never fails you
Love — love’s gonna find you
More than a feeling, you can’t hide it
Deep inside you’ve got a love-shape void
Just let Him in, He can see it
More than a feeling, you can’t fight it
Deep inside you’ve got a love-shape void
Just let Him in, He can heal it
He will mend every crack every dent in your heart
All the chains and the shackles he’ll tear them apart
He will mend every cut every bruise in your soul
All the weight, all the burdens you won’t bear alone
He will heal your love-shape void
Love — love brings us freedom
Love — love keeps us going on

Songtekstvertaling

Het doet me pijn je te zien.
Steeds weer vallen
Ik wil je ophalen.
Maar je laat me me niet uit het zicht duwen.
En toch
Ik probeer het steeds weer.
Bevrijd je van al je pijn.
Ik ben de enige die begrijpt
Meer dan een gevoel, probeer je het te verbergen
Diep van binnen heb je een liefdesvorm leegte
Laat me binnen, laat me het zien.
Ik zal elke scheur in je hart herstellen.
Alle kettingen en ketenen Ik zal ze verscheuren
Ik zal je liefdesvorm leegte genezen.
Het kan simpel zijn.
Vertrouw me.
Mijn armen staan wijd open.
Ik hou je in de schaduw van mijn vleugels
Wees stil.
Ik ben sterk als jij zwak bent.
Ik heb de remedie.
Laat mijn liefde alles overspoelen
Meer dan een gevoel, je probeert er tegen te vechten.
Diep van binnen heb je een liefdesvorm leegte
Laat me erin, laat me het genezen.
Ik zal elke snee in je ziel herstellen.
Al het gewicht en de lasten die je niet alleen zult dragen
Ik zal je liefdesvorm vullen.
Tijd-zal tijd vrijheid brengen?
Hope, Wat houdt ons aan de gang?
Liefde-liefde laat je nooit in de steek
Love-love ' s gonna find you
Meer dan een gevoel, je kunt het niet verbergen
Diep van binnen heb je een liefdesvorm leegte
Laat hem binnen, hij kan het zien.
Meer dan een gevoel, je kunt er niet tegen vechten.
Diep van binnen heb je een liefdesvorm leegte
Laat hem binnen, hij kan het genezen.
Hij zal elke scheur in je hart herstellen.
Alle kettingen en ketenen hij zal ze verscheuren
Hij zal elke snee in je ziel genezen.
Al het gewicht, alle lasten die je niet alleen zult dragen
Hij zal je liefdesvorm leegte genezen.
Liefde-liefde brengt ons vrijheid
Liefde-liefde houdt ons gaande