Sara Groves — Kindness of Strangers songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Kindness of Strangers" van Sara Groves.

Songteksten

Rolling around in a big world
Somewhere that I’ve never been
Setting up again the rhythm and roads
The bridges and bends
Just when I’m ready to call it
That’s when I’m wrapped in the safety
We mended and fed the wine and the bread
The rest and reprive
In the kindness of strangers many miles from our home
We have spoken to angels
We have seen just a hint of our great hope
What happens here is a mystery
No one can hold it too tight
Let it up, let it flow
'Til empathy grows and turns on a light
Hearing myself in your story
Fills in the holes in-between
In the land of the living, in suffering and giving
God has been seen
In the kindness of strangers many miles from our home
We have spoken to angels
We have seen just a hint of our great hope
Stories beget stories
And hope begets hope
Kindness begets kindness
And round and round we go
Love begets love, begets love
In the kindness of strangers many miles from our home
We have spoken to angels
We have seen just a hint of our great hope

Songtekstvertaling

Rolling around in a big world
Ergens waar ik nog nooit geweest ben.
Het weer opzetten van het ritme en de wegen
De bruggen en bochten
Net als ik er klaar voor Ben.
Dan zit ik in de veiligheid.
We hebben de wijn en het brood gemaakt en gevoed.
De rest en opnieuw
In de vriendelijkheid van vreemden vele mijlen van ons huis
We hebben met engelen gesproken.
We hebben slechts een vleugje van onze grote hoop gezien
Wat hier gebeurt is een mysterie.
Niemand kan het te strak vasthouden.
Laat het los, laat het stromen
Totdat empathie groeit en een licht aan doet
Mezelf horen in jouw verhaal
Vult de gaten in-tussen
In het land der levenden, in lijden en geven
God is gezien.
In de vriendelijkheid van vreemden vele mijlen van ons huis
We hebben met engelen gesproken.
We hebben slechts een vleugje van onze grote hoop gezien
Verhalen verwekken verhalen
En hoop wekt hoop
Vriendelijkheid roept vriendelijkheid op.
En rond en rond gaan we
Liefde brengt liefde voort, brengt liefde voort
In de vriendelijkheid van vreemden vele mijlen van ons huis
We hebben met engelen gesproken.
We hebben slechts een vleugje van onze grote hoop gezien