Samael — Achitect songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Achitect" van Samael.

Songteksten

Designing the plan that will be read and explained before anyone undertakes
anything
Knowing how to work with volumes and lightning, with force and resistance
Re-arranging the foundation, transforming the construction
Outside the frame another frame
As waves modulate till the end
A sound, a light
Visions building their own means
Meanwhile they construct their own road
A will, a way
Calculating the distances, estimating the length
Predicting difficulties and providing facilities yeah
To capture a concept in a few strokes
To outline the project with a few words
Materialization of thought, pursuit of ideas
Understanding of space, unity of the whole
Designing the plan that will be read and explained before anyone undertakes
anything
Outside the frame another frame
As waves modulate till the end
A sound, a light
Visions building their own means
Meanwhile they construct their own road
A will, a way
Knowing how to work with volumes and lightning, with force and resistance
Outside the frame another frame
As waves modulate till the end
A sound, a light
Visions building their own means
Meanwhile they construct their own road
A will, a way

Songtekstvertaling

Het ontwerpen van het plan dat zal worden gelezen en uitgelegd voordat iemand zich verplicht
iets
Weten hoe te werken met volumes en bliksem, met kracht en weerstand
Het opnieuw organiseren van de stichting, het transformeren van de constructie
Buiten het frame een ander frame
Als golven moduleren tot het einde
Een geluid, een licht
Visioenen bouwen hun eigen middelen op
Ondertussen bouwen ze hun eigen weg
Een testament, een manier
Het berekenen van de afstanden, het schatten van de lengte
Problemen voorspellen en faciliteiten bieden Ja
Om een concept in een paar slagen vast te leggen
Om het project te schetsen met een paar woorden
Materialisatie van het denken, het nastreven van ideeën
Begrip van de ruimte, eenheid van het geheel
Het ontwerpen van het plan dat zal worden gelezen en uitgelegd voordat iemand zich verplicht
iets
Buiten het frame een ander frame
Als golven moduleren tot het einde
Een geluid, een licht
Visioenen bouwen hun eigen middelen op
Ondertussen bouwen ze hun eigen weg
Een testament, een manier
Weten hoe te werken met volumes en bliksem, met kracht en weerstand
Buiten het frame een ander frame
Als golven moduleren tot het einde
Een geluid, een licht
Visioenen bouwen hun eigen middelen op
Ondertussen bouwen ze hun eigen weg
Een testament, een manier