Saint Etienne — Saturday songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Saturday" van Saint Etienne.

Songteksten

Sunshine coming in through my window, painting patterns upon the pillow.
Draw the blind, just in time.
Trying to wake up but minds still foggy, someone pour me another coffee.
Strong and black, half a sack.
Hey!, every Saturday.
Get up late but it’s okay.
Nothing changes on her face, nothing changes.
Screw around town but my heads still aching, serves me right for the
things I’m taking.
Chilean wine, suits me fine.
Later on bump into Paul and Bronwin, does anyone fancy a drink or something.
Seven ten, start again.
Hey !, every Saturday.
Get up late but it’s okay.
Nothing changes on her fate, nothing changes.
Chorus and verses to fade:
Get your body to San Francisco, (?) and a must go Tesco, (?) alfresco,
pasta queck (?) and a dash of pesto.

Songtekstvertaling

De zon komt door mijn raam en schildert patronen op het kussen.
Teken de blinden, net op tijd.
Ik probeer wakker te worden, maar de geest is nog wazig, iemand schenkt me nog een koffie in.
Sterk en zwart, een halve zak.
Hey! elke zaterdag.
Sta laat op, maar het is goed.
Er verandert niets aan haar gezicht, er verandert niets.
Rotzooien in de stad, maar mijn hoofd doet nog steeds pijn.
dingen die ik neem.
Chileense wijn, prima.
Later tegen Paul en Bronwin, heeft iemand zin in een drankje of zoiets.
Zeven tien, begin opnieuw.
Hey ! elke zaterdag.
Sta laat op, maar het is goed.
Niets verandert aan haar lot, niets verandert.
Koor en verzen die vervagen:
Breng je lichaam naar San Francisco.) en een must go Tesco, (?) alfresco,
pasta queck (?) en een vleugje pesto.