Saint Etienne — Relocate songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Relocate" van Saint Etienne.

Songteksten

Sarah Cracknell
David Essex

You lie on the sofa -- it’s like I don’t know you.
Now we never talk. We never walk outside.
It’s the city outside.
I look out the window
and see the streets below
cars and the people
lonely church steeple surrounded by grey
we need to move away

Here we go over &over &over
you’re talking about it again.
Let’s move out, relocate
this place is in a state.
Let’s buy a pig or a hen.

We need some open space.
We need a change of pace.

So life here in town girl is getting you down
and you long for a change but wont it seem strange with fields around?
We wont hear a sound.
The grass may be greener, the air may be cleaner, but I love the city
I know it’s not pretty, but at least there is life.

You call this life?

Here we go over &over &over
you’re talking about it again.
Let’s move out, relocate
this place is in a state.
Let’s buy a pig or a hen.

We need some open space.
We need a change of pace.
Stars shine bright in the country.
Life feels right. Won’t you trust me?

Hand me the remote.
I’m not sure that we’ll cope
in the middle of nowhere
surrounded by fresh air.
I’d miss my mates.

This place is a state
You’d do your work from home, online or on the phone
I could grow vegetables.

Sounds like a load of balls.

Let’s relocate.

I said I’d miss my mates.
Here we go over &over &over
you’re talking about it again.
Let’s move out, relocate.
This place is in a state.
Let’s buy a pig or a hen.

We need some open space.
We need a change of pace.

Songtekstvertaling

Sarah Cracknell
David Essex

Je ligt op de bank, alsof ik je niet ken.
Nu praten we nooit meer. We lopen nooit naar buiten.
Het is de stad buiten.
Ik kijk uit het raam.
en zie de straten beneden
auto ' s en de mensen
eenzame kerktoren omringd door grijs
we moeten weg.

Hier gaan we over &over &over
je hebt het er weer over.
Laten we verhuizen.
deze plek is in een staat.
Laten we een varken of een kip kopen.

We hebben ruimte nodig.
We hebben een verandering nodig.

Dus het leven hier in de stad meisje brengt je naar beneden
en je verlangt naar een verandering, maar is het niet vreemd met velden in de buurt?
We horen geen geluid.
Het gras mag dan groener zijn, de lucht mag schoner zijn, maar ik hou van de stad
Ik weet dat het niet mooi is, maar er is tenminste leven.

Noem je dit leven?

Hier gaan we over &over &over
je hebt het er weer over.
Laten we verhuizen.
deze plek is in een staat.
Laten we een varken of een kip kopen.

We hebben ruimte nodig.
We hebben een verandering nodig.
Sterren schijnen helder in het land.
Het leven voelt goed. Vertrouw je me niet?

Geef me de afstandsbediening.
Ik weet niet of we het wel redden.
in niemandsland
omringd door frisse lucht.
Ik zou mijn vrienden missen.

Deze plek is een staat
Je zou je werk thuis doen, online of aan de telefoon.
Ik kan groenten verbouwen.

Klinkt als een hoop ballen.

Laten we verhuizen.

Ik zei dat ik mijn vrienden zou missen.
Hier gaan we over &over &over
je hebt het er weer over.
Laten we verhuizen.
Deze plek is in een staat.
Laten we een varken of een kip kopen.

We hebben ruimte nodig.
We hebben een verandering nodig.