Saint Etienne — Nothing Can Stop Us Now songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Nothing Can Stop Us Now" van Saint Etienne.

Songteksten

«Thankyou, every — come on, give her a proper Liverpool hand, you can do better
than that!
And now ladies and gentlemen, what you’ve been waiting for:»
I’ve come a long way. /
I’ve come a long, long way since the day you walked into my life.
You walked into my life. /
You smoothed out all the rough edges with your sweet love and devotion.
I was tired, / in love like a fool. /
I was tired of living the life of a fool, I was wondering where I’d gone wrong.
But I know / it’s gonna work out fine. /
But I know it’s gonna work out fine, when I see that look in your eyes.
Yeah! /
I’ve never felt so good, / I’ve never felt so strong, /
Nothing can stop us now! (no no, no no)
I’ve heard some people say. /
Yeah, nothing can stop us now. I’ve heard people say that a man who needs a woman is weak,
So wrong, oh so wrong. /
but they’re so wrong, because nobody can hide from love.
Do, do you want to know? /
Do you want to know, do you want to know something else that’s true?
It’s true, it’s true, the touch of your hand, oh. /
Just the touch of your hand, and I know we can make it.
I’ve never felt so good, / I’ve never felt so strong, /
Nothing can stop us now! /
I’ve never felt so strong, / I’ve never felt so good, /
Nothing can stop us now! (nothing! nothing…)

Songtekstvertaling

"Dank je, iedereen-kom op, Geef haar een goede Liverpool hand, je kunt beter
dan dat!
En nu, dames en heren, waar u op hebt gewacht:»
Ik ben van ver gekomen. /
Ik heb een lange, lange weg afgelegd sinds de dag dat je in mijn leven kwam.
Je kwam in mijn leven. /
Je hebt alle ruwe kanten gladgestreken met je liefde en toewijding.
Ik was moe , verliefd als een dwaas. /
Ik was het zat om het leven van een dwaas te leiden, Ik vroeg me af waar ik verkeerd was gegaan.
Maar ik weet dat het goed komt. /
Maar ik weet dat het goed komt, als ik die blik in je ogen zie.
Ja! /
Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld, ik heb me nog nooit zo sterk gevoeld., /
Niets kan ons nog tegenhouden. (nee nee, nee nee)
Ik heb sommige mensen horen zeggen. /
Ja, niets kan ons nog tegenhouden. Ik heb mensen horen zeggen dat een man die een vrouw nodig heeft zwak is.,
Zo verkeerd, oh zo verkeerd. /
maar ze hebben het zo mis, want niemand kan zich verbergen voor de liefde.
Wil je het weten? /
Wil je iets anders weten dat waar is?
Het is waar, het is waar, de aanraking van je hand, oh. /
Alleen de aanraking van je hand, en ik weet dat we het kunnen halen.
Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld, ik heb me nog nooit zo sterk gevoeld., /
Niets kan ons nog tegenhouden. /
Ik heb me nog nooit zo sterk gevoeld., /
Niets kan ons nog tegenhouden. niets! niets…)