Saint Etienne — Method of Modern Love songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Method of Modern Love" van Saint Etienne.

Songteksten

It only takes a moment to rewrite
Every single page, you never know
When you feel your eyes lock and engage
Changing time forever
There’s no sense of reason why we’re shot
With a bolt of blue
And there’s no par for the heart to follow
No-one's side that you have to choose
No rules for foolish hearts
Never looking too hard
That’s the method of modern love
One touch is not enough
When you start, you can’t stop
That’s the method of modern love
You know there’s more, there’s more to modern love
There’s more, there’s more to modern love
You know there’s more, there’s more, there’s more to love
There’s more, there’s more, there’s more, there’s more
This primitive connection that we have
No resistance to it’s a design
And it’s our protection, leads to me And it leads to you
Captured in an instant, saw the sparks
Multiple and fall
As we align for the next sensation
Coming close, what you waiting for?
No rules for foolish hearts
Never looking too hard
That’s the method of modern love
One touch is not enough
When you start, you can’t stop
That’s the method of modern love
You know there’s more, there’s more to modern love
There’s more, there’s more to modern love
You know there’s more, there’s more, there’s more to love
There’s more, there’s more, there’s more, there’s more
It’s love, love
Love, love
Oh, it’s love, love
Love…
No rules for foolish hearts
Never looking too hard
That’s the method of modern love
One touch is not enough
When you start, you can’t stop
That’s the method of modern love

Songtekstvertaling

Het duurt maar even om het te herschrijven.
Elke pagina, je weet maar nooit
Als je je ogen voelt vergrendelen en aanvallen
De tijd voor altijd veranderen
Er is geen reden waarom we neergeschoten zijn.
Met een bout van blauw
En er is geen par voor het hart om te volgen
Niemands kant die je moet kiezen
Geen regels voor dwaze harten
Nooit te hard kijken
Dat is de methode van de moderne liefde
Eén aanraking is niet genoeg.
Als je begint, kun je niet stoppen.
Dat is de methode van de moderne liefde
Je weet dat er meer is, er is meer in de moderne liefde
Er is meer, er is meer in de moderne liefde
Je weet dat er meer is, er is meer, er is meer om van te houden.
Er is meer, er is meer, er is meer, er is meer, er is meer
Deze primitieve verbinding die we hebben
Geen weerstand tegen het is een ontwerp
En het is onze bescherming, leidt naar mij en het leidt naar jou
Gevangen in een oogenblik, zag de vonken
Meervoudig en vallen
Als we ons richten op de volgende sensatie
Bijna, waar wacht je op?
Geen regels voor dwaze harten
Nooit te hard kijken
Dat is de methode van de moderne liefde
Eén aanraking is niet genoeg.
Als je begint, kun je niet stoppen.
Dat is de methode van de moderne liefde
Je weet dat er meer is, er is meer in de moderne liefde
Er is meer, er is meer in de moderne liefde
Je weet dat er meer is, er is meer, er is meer om van te houden.
Er is meer, er is meer, er is meer, er is meer, er is meer
Het is liefde, liefde
Liefde, liefde
Oh, het is liefde, liefde
Liefde…
Geen regels voor dwaze harten
Nooit te hard kijken
Dat is de methode van de moderne liefde
Eén aanraking is niet genoeg.
Als je begint, kun je niet stoppen.
Dat is de methode van de moderne liefde