Saint Etienne — Finisterre songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Finisterre" van Saint Etienne.

Songteksten

Natwest, Barclays, Midlands, Lloyds.
Use a bank? I’d rather die.
I loved to draw when I was a little girl
It helped me see the world as I wanted it to be
Sometimes I walk home through a network of car parks
Just because i can
I love the feeling of being slightly lost
To find new spaces, new routes, new areas
I love the lack of logic
I love the feeling of being slightly lost
I belive that music in the long run can straighten out most things
There are too many bands that act lame
Sound tame
I believe In Electrelane
Over here it’s new, it’s now, it’s you, it’s clean
The beard and lipstick scene
So look beyond Big brother, gossip culture,
So bored of stupidity
The myth of common sense
I believe in Donovan over Dylan
In love over cynicism
Oh, ???
Finisterre, to tear it down and start again (x3)
Think about the love back in Finisterre
Five miles north is a town
of silver birches
Twenty-seven chuches
A look of horror if you drop a H Around here its hoods up and heads down
Got it the wrong way around
When things get turned around
I slow down
Dream about the notion of the perfect city
Imagine the 19th century never happened
Just a straight run from Beau Brummell to Bauhaus
Dreams never end
This house believes in skyscrapers
Finisterre, to tear it down and start again
Think about the love back in Finisterre
I want to know the whole of the city with you
You see McGee was into deals, Barrett was into moves.

Songtekstvertaling

Natwest, Barclays, Midlands, Lloyds.
Een bank gebruiken? Ik sterf nog liever.
Ik hield van tekenen toen ik klein was.
Het hielp me de wereld te zien zoals ik het wilde.
Soms loop ik naar huis via een netwerk van parkeergarages.
Omdat ik het kan.
Ik hou van het gevoel van licht verloren te zijn
Om nieuwe ruimtes, nieuwe routes, nieuwe gebieden te vinden
Ik hou van het gebrek aan logica.
Ik hou van het gevoel van licht verloren te zijn
Ik geloof dat muziek op de lange termijn de meeste dingen recht kan zetten.
Er zijn te veel bands die stom doen.
Geluid tam
Ik geloof in Electrelane.
Hier is het nieuw, het is nu, jij bent het, het is schoon
De baard en lippenstift scene
Dus kijk verder dan Big brother, roddelcultuur,
Zo verveeld van domheid
De mythe van gezond verstand
Ik geloof in Donovan boven Dylan.
Verliefd op cynisme
Oh,???
Finisterre, om het af te breken en opnieuw te beginnen (x3)
Denk aan de liefde in Finisterre.
Acht kilometer naar het noorden is een stad
van zilveren berken
27 chuches
Een blik van horror als je hier een H laat vallen zijn kappen omhoog en hoofd omlaag
Ik heb het verkeerd begrepen.
Als de dingen omgedraaid worden
Ik vertraag
Droom over de notie van de perfecte stad
Stel je voor dat de 19e eeuw nooit gebeurd is.
Gewoon een directe rit van Beau Brummell naar Bauhaus.
Dromen eindigen nooit
Dit huis gelooft in wolkenkrabbers.
Finisterre, om het af te breken en opnieuw te beginnen
Denk aan de liefde in Finisterre.
Ik wil de hele stad met jou kennen.
McGee hield van deals, Barrett van bewegingen.