Saint Etienne — Filthy songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Filthy" van Saint Etienne.

Songteksten

Hello? / / Hello?
Rhyming as I’m coming to the top, / with my back-pack of rhymes I won’t stop. /
Every lyric / flying high like a dove / as the Lord / sprinkles His love /
on me. / His assigned destiny, / teaching, preaching, c’mon / question me! /
I have the answer to the master-plan. / If you can’t, / then I can. /
Jumping the chitz (?) as I speak out, / wondering what it’s all about, /
wishing I was only a dream / and I wasn’t so extreme. /
Gonna make you see I’m not faking it / like all the others that be making it. /
Ecstatic, and stating the facts; / take heed to my extracts. /
Following the paths of me, / eat 'til you fill your greed. /
Feeding on my knowledge like a cake, / the smell of truth as I bake. /
Some goals / you will achieve; / no loss or debt to believe; /
believe me, I wouldn’t lie, / for my question / I need your reply. /
Whatever / you take from me, /
whatever / you say, /
I try / to make you see /
things / my way. /
Touch me, / take my hand. /
Hold on tight. / as tight as you can. /
I’ll be with you / all the way. /
I’m asking you / won’t you stay? /
It’s your reality. /
Durbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr. /
Earning respect from the crowd / as expression of my meaning comes loud, /
bringing it all across / so as you know who’s boss. /
This is not a media hype — / maybe I’m just not that type. /
My rhymes that’ll lift you like a drug, / like a mat, I’ll be your rug. /
Whatever / that you say, /
I’ll never / turn you away. /
You don’t know me / as you are, /
my mind is / what you have caught. /
Touch me, / take my hand. /
Hold on tight, / as tight as you can, /
I’ll be with you / all the way. /
I’m asking you / won’t you stay? /
It’s your reality. /
Durbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr.

Songtekstvertaling

Hallo? Hallo?
Rijmen terwijl ik naar de top kom, met mijn back-pack van rijmpjes zal ik niet stoppen. /
Elke tekst / vliegend hoog als een duif als de Heer Zijn liefde besprenkelt /
op mij. Z ' n lotsbestemming, lesgeven, prediken, kom op, ondervraag me! /
Ik heb het antwoord op het Masterplan. Als jij het niet kan, dan kan ik het. /
De chitz springen? ik vraag me af waar het over gaat . , /
ik wou dat ik maar een droom was en ik was niet zo extreem. /
Ik zal je laten zien dat ik niet doe alsof, net als alle anderen die het maken. /
Extatisch, en het vermelden van de feiten; / let op mijn uittreksels. /
Volg de paden van mij, / eet tot je je hebzucht vult. /
Ik voedde me met mijn kennis als een taart , de geur van de waarheid als ik bak. /
Sommige doelen / U zult bereiken; / geen verlies of schuld om te geloven; /
geloof me, Ik zou niet liegen, voor mijn vraag heb ik je antwoord nodig. /
Wat je maar van me afpakt . , /
je zegt het maar., /
Ik probeer / om je te laten zien /
op mijn manier. /
Raak me aan, pak mijn hand. /
Hou je goed vast. zo strak als je kunt. /
Ik blijf bij je. /
Ik vraag je of je niet wilt blijven? /
Het is jouw realiteit. /
Durbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr. /
Respect verdienen van de menigte / als uitdrukking van mijn betekenis komt hard, /
ik breng het allemaal over, zodat je weet wie de baas is. /
Dit is geen media hype — misschien ben ik gewoon niet dat type. /
Mijn rijmpjes die je zullen optillen als een drug, / als een mat, Ik zal je tapijt zijn. /
Wat / dat je zegt, /
Ik zal je nooit wegsturen. /
Je kent me niet zoals je bent., /
mijn geest is wat je gevangen hebt. /
Raak me aan, pak mijn hand. /
Hou je vast, zo strak als je kunt., /
Ik blijf bij je. /
Ik vraag je of je niet wilt blijven? /
Het is jouw realiteit. /
Durbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr, /
badurbba durbba duhr.