Saint Etienne — Downey CA. songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Downey CA." van Saint Etienne.

Songteksten

Dream home in Downey, California
Palm trees, the sound of Karen Carpenter
Mother’s holding baby, baby’s getting restless now
Looking for her mother, looking for her mother
You don’t, don’t want to believe him now
Don’t want to, don’t want to see
Eyes closed, asleep in a crystal hideaway
Eyes wide, they used to take the head away
If she could tell the story, frozen on her lips today
She could tell her daughter, she could tell her daughter
You want, want to believe him now
You’ll never, you’ll never see
La, la, la, la, la, la La, la, la, la, la, la You want, you want to believe him now
You’ll never see, see

Songtekstvertaling

Droomhuis in Downey, Californië
Palmbomen, Het geluid van Karen Carpenter
Moeder houdt de baby vast, de baby wordt nu rusteloos.
Op zoek naar haar moeder, op zoek naar haar moeder
Je wilt hem nu niet geloven.
Wil niet, wil niet zien
Ogen dicht, slapen in een kristallen schuilplaats
Ogen wijd, ze namen het hoofd weg
Als ze het verhaal kon vertellen, bevroren op haar lippen vandaag
Ze kon het haar dochter vertellen, ze kon het haar dochter vertellen.
Wil je hem nu geloven?
Je zult het nooit zien.
La, la, la, la, la, La, La, La, La, La, La, La wil je, wil je hem nu geloven
Je zult het nooit zien.