Roger Glover — The Car Won't Start songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Car Won't Start" van Roger Glover.

Songteksten

My head’s on the block with the company
Nothing I can do 'bout that
I tried to be good, did the best that I could
Guess I wasn’t that hot
My car was making a funny sound
But it’s not funny at all
Looked under the hood but don’t look good
Maybe time for recall
The car won’t start, got bills to pay
Got no money, the cat’s gone astray
No time to get back home before it starts to rain
But who’s complaining?
The world’s on its side, said the man
And he wasn’t complaining
Just pointing it out like a good boy scout
No judge and no jury could blame him
I’m watching it all on a TV screen
With a beer and a snack
Famines and wars and an ozone with flaws
Well, I can’t do much about that
The car won’t start, I missed the train
The rent’s been doubled, the cat’s gone again
Every day as my mother would say
The world has gone insane
But who’s complaining?
Not me
The car won’t start, got bills to pay
Got no money, the cat’s gone astray
The car won’t start, I missed the train
The rent’s been doubled, the cat’s gone again
The car won’t start

Songtekstvertaling

Mijn hoofd staat op het blok met het bedrijf.
Daar kan ik niets aan doen .
Ik probeerde goed te zijn, deed het beste wat ik kon.
Ik denk dat ik niet zo lekker was.
Mijn auto maakte een raar geluid.
Maar het is helemaal niet grappig.
Ik keek onder de motorkap, maar zag er niet goed uit.
Misschien is het tijd om terug te roepen.
De auto start niet, ik moet rekeningen betalen.
Ik heb geen geld, de kat is verdwaald.
Geen tijd om naar huis te gaan voordat het gaat regenen.
Maar wie klaagt er?
De wereld staat aan zijn kant, zei de man
En hij klaagde niet.
Ik wijs het alleen maar aan als een goede padvinder.
Geen rechter en geen jury kon het hem kwalijk nemen.
Ik kijk het allemaal op een tv-scherm.
Met een biertje en een snack
Hongersnoden en oorlogen en een ozon met gebreken
Daar kan ik niet veel aan doen.
De auto start niet, Ik heb de trein gemist.
De huur is verdubbeld, de kat is weer weg.
Elke dag zoals mijn moeder zou zeggen
De wereld is gek geworden.
Maar wie klaagt er?
Ik niet.
De auto start niet, ik moet rekeningen betalen.
Ik heb geen geld, de kat is verdwaald.
De auto start niet, Ik heb de trein gemist.
De huur is verdubbeld, de kat is weer weg.
De auto start niet.