Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 91 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 91" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

PSALM 91
Safety of Abiding in the Presence of God
He who dwells in the secret place of the Most High
Shall abide under the shadow of the Almighty.
I will say of the LORD, «He is my refuge and my fortress;
My God, in Him I will trust.»
Surely He shall deliver you from the snare of the fowler And from the perilous
pestilence.
He shall cover you with His feathers,
And under His wings you shall take refuge;
His truth shall be your shield and buckler.
You shall not be afraid of the terror by night,
Nor of the arrow that flies by day,
Nor of the pestilence that walks in darkness,
Nor of the destruction that lays waste at noonday.
A thousand may fall at your side,
And ten thousand at your right hand;
But it shall not come near you.
Only with your eyes shall you look,
And see the reward of the wicked.
Because you have made the LORD, who is my refuge,
Even the Most High, your dwelling place,
No evil shall befall you,
Nor shall any plague come near your dwelling;
For He shall give His angels charge over you,
To keep you in all your ways.
In their hands they shall bear you up,
Lest you dash your foot against a stone.
You shall tread upon the lion and the cobra,
The young lion and the serpent you shall trample underfoot.
«Because he has set his love upon Me, therefore I will deliver him;
I will set him on high, because he has known My name.
He shall call upon Me, and I will answer him;
I will be with him in trouble;
I will deliver him and honor him.
With long life I will satisfy him,
And show him My salvation.»

Songtekstvertaling

PSALM 91
Voorwaar, het is voor Allah dat zij eeuwig levenden zijn.
Hij die woont in de geheime plaats van de Allerhoogste
Zal blijven onder de schaduw van de Almachtige.
Ik zal Van den heer zeggen: Hij is mijn toevluchtsoord en mijn vesting.;
Mijn God, op hem vertrouw ik.»
Voorwaar, hij zal jullie redden van de valsheid van de vogel en van de zwaar zondigen.
pestilentie.
Hij zal jullie bedekken met zijn veren.,
En onder zijn vleugels zult gij een toevluchtsoord zoeken.;
Zijn waarheid zal jouw schild en buckler zijn.
Je zult niet bang zijn voor de angst ' s nachts.,
Noch van de pijl die overdag vliegt.,
Noch van de pest die in de duisternis wandelt.,
Noch van de verwoesting die Noonday verwoest.
Duizend kan aan je zijde vallen.,
En tienduizend aan je rechterhand.;
Maar het zal niet in uw buurt komen.
Alleen met je ogen zal je kijken,
En zie de beloning van de onrechtplegers.
Omdat je de Heer gemaakt hebt, die mijn toevluchtsoord is.,
Zelfs de hoogste, uw woning,
Geen kwaad zal u overkomen.,
Noch zal er een plaag in de buurt van uw woning komen.;
Voorwaar, hij zal zijn engelen over jullie laten waken.,
Om je op al je manieren te houden.
In hun handen zullen zij jullie dragen.,
Zodat je je voet niet tegen een steen stoot.
Je zult de Leeuw en de cobra betreden.,
De jonge leeuw en de slang die je zult vertrappen.
"Omdat hij zijn liefde op mij heeft gelegd, daarom zal ik hem bevrijden;
Ik zal hem hoog zetten, omdat hij mijn naam kent.
Hij zal Mij roepen en Ik zal Hem antwoorden.;
Ik zal bij hem in de problemen zijn.;
Ik zal hem bevrijden en eren.
Met een lang leven zal ik hem tevreden stellen.,
En laat hem mijn redding zien.»