Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 42 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 42" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

BOOK TWO
PSALM 42—PSALM 72
PSALM 42
Yearning for God in the Midst of Distresses
To the Chief Musician. A Contemplation of the sons of Korah.
As the deer pants for the water brooks,
So pants my soul for You, O God.
My soul thirsts for God, for the living God.
When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and
night,
While they continually say to me,
«Where is your God?»
When I remember these things,
I pour out my soul within me.
For I used to go with the multitude;
I went with them to the house of God,
With the voice of joy and praise,
With a multitude that kept a pilgrim feast.
Why are you cast down, O my soul?
And why are you disquieted within me?
Hope in God, for I shall yet praise Him
For the help of His countenance. O my God, my soul is cast down within me;
Therefore I will remember You from the land of the Jordan,
And from the heights of Hermon,
From the Hill Mizar.
Deep calls unto deep at the noise of Your waterfalls;
All Your waves and billows have gone over me.
The LORD will command His lovingkindness in the daytime,
And in the night His song shall be with me—
A prayer to the God of my life.
I will say to God my Rock,
«Why have You forgotten me?
Why do I go mourning because of the oppression of the enemy?»
As with a breaking of my bones,
My enemies reproach me,
While they say to me all day long,
«Where is your God?»
Why are you cast down, O my soul?
And why are you disquieted within me?
Hope in God;
For I shall yet praise Him,
The help of my countenance and my God.

Songtekstvertaling

BOEK TWEE
PSALM 42-PSALM 72
PSALM 42
Verlangen naar God in het midden van droefheid
Op de Hoofdmuzikant. Een beschouwing van de zonen van Korah.
Als de herten broek voor de water beekjes,
Dus broek mijn ziel voor u, o God.
Mijn ziel verlangt naar God, naar de levende God.
Wanneer zal ik voor God verschijnen? Mijn tranen waren mijn voedseldag en
nacht,
Terwijl ze voortdurend tegen me zeggen,
Waar is je God?»
Als ik me deze dingen herinner,
Ik giet mijn ziel uit in mij.
Want ik ging vroeger met de menigte.;
Ik ging met hen naar het huis van God.,
Met de stem van vreugde en lof,
Met een menigte die een pelgrim feest hield.
Waarom ben je Gevallen, mijn ziel?
En waarom ben je bezorgd in mij?
Hoop op God, want Ik zal hem nog loven
Voor de hulp van zijn gelaat. Mijn God, mijn ziel is in mij geworpen;
Daarom zal Ik u gedenken uit het land van de Jordaan.,
En van de hoogten van Hermon,
Van de heuvel Mizar.
Diepe oproepen tot diep door het lawaai van jullie watervallen;
Al je golven en golven zijn over me heen.
De Heer zal zijn liefde in de dag bevelen.,
En in de nacht zal zijn lied bij mij zijn—
Een gebed aan de God van mijn leven.
Ik zal tegen God zeggen mijn rots,
"Waarom ben je me vergeten?
Waarom treur ik om de onderdrukking van de vijand?»
Als met het breken van mijn botten,
Mijn vijanden verwijten mij,
Terwijl ze de hele dag tegen me zeggen,
Waar is je God?»
Waarom ben je Gevallen, mijn ziel?
En waarom ben je bezorgd in mij?
Hoop op God;
Want Ik zal hem nog loven,
De hulp van mijn gezicht en mijn God.