Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 23 & Psalm 61 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 23 & Psalm 61" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

PSALM 23
The LORD the Shepherd of His People
A Psalm of David.
The LORD is my shepherd;
I shall not want.
He makes me to lie down in green pastures;
He leads me beside the still waters.
He restores my soul;
He leads me in the paths of righteousness
For His name’s sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil;
For You are with me;
Your rod and Your staff, they comfort me.
You prepare a table before me in the presence of my enemies;
You anoint my head with oil;
My cup runs over.
Surely goodness and mercy shall follow me
All the days of my life;
And I will dwell in the house of the LORD
Forever.
Psalms 61: 1−8 (NKJV)
PSALM 61
Assurance of God’s Eternal Protection
To the Chief Musician. On a stringed instrument. A Psalm of David.
Hear my cry, O God;
Attend to my prayer.
From the end of the earth I will cry to You,
When my heart is overwhelmed;
Lead me to the rock that is higher than I.
For You have been a shelter for me,
A strong tower from the enemy.
I will abide in Your tabernacle forever;
I will trust in the shelter of Your wings.
Selah
For You, O God, have heard my vows;
You have given me the heritage of those who fear Your name.
You will prolong the king’s life,
His years as many generations.
He shall abide before God forever.
Oh, prepare mercy and truth, which may preserve him!
So I will sing praise to Your name forever,
That I may daily perform my vows.

Songtekstvertaling

PSALM 23
De Heer De Herder van zijn volk
Een Psalm van David.
De Heer is mijn herder;
Ik zal niet willen.
Hij laat me liggen in groene weiden.;
Hij leidt me naar de stille wateren.
Hij herstelt mijn ziel;
Hij leidt me op het rechte pad.
Omwille van zijn naam.
Ja, al loop ik door de vallei van de schaduw van de dood,
Ik zal geen kwaad vrezen.;
Want je bent met mij;
Je roede en je staf, ze troosten me.
Maak een tafel voor me klaar in aanwezigheid van mijn vijanden.;
Je zalft mijn hoofd met olie.;
Mijn beker loopt over.
Voorwaar, goedheid en barmhartigheid zullen mij volgen.
Alle dagen van mijn leven;
En Ik zal wonen in het huis van de Heer
Altijd.
Psalms 61: 1-8 (NKJV)
PSALM 61
Zekerheid van Gods eeuwige bescherming
Op de Hoofdmuzikant. Op een draaiend instrument. Een Psalm van David.
Hoor mijn roep, O God;
Let op mijn gebed.
Van het einde der aarde zal Ik tot u roepen,
Als mijn hart overweldigd is;
Leid me naar de rots die hoger is dan ik.
Want jij bent een schuilplaats voor mij geweest.,
Een sterke toren van de vijand.
Ik zal voor altijd in je tabernakel blijven.;
Ik vertrouw op de beschutting van je vleugels.
Selah
Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord;
Je hebt me de erfenis gegeven van degenen die je naam vrezen.
Je zult het leven van de koning verlengen.,
Zijn jaren als vele generaties.
Hij zal altijd voor God blijven.
Bereid genade en waarheid voor, die hem kunnen beschermen.
Dus Ik zal voor altijd lof zingen voor je naam,
Dat ik dagelijks mijn geloften mag doen.