Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 149 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 149" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

PSALM 149
Praise to God for His Salvation and Judgment
Praise the LORD!
Sing to the LORD a new song,
And His praise in the assembly of saints.
Let Israel rejoice in their Maker;
Let the children of Zion be joyful in their King.
Let them praise His name with the dance;
Let them sing praises to Him with the timbrel and harp.
For the LORD takes pleasure in His people;
He will beautify the humble with salvation.
Let the saints be joyful in glory;
Let them sing aloud on their beds.
Let the high praises of God be in their mouth,
And a two-edged sword in their hand,
To execute vengeance on the nations,
And punishments on the peoples;
To bind their kings with chains,
And their nobles with fetters of iron;
To execute on them the written judgment—
This honor have all His saints.
Praise the LORD!

Songtekstvertaling

PSALM 149
Lof aan God voor zijn redding en oordeel
Loof de Heer!
Zing voor de Heer een nieuw lied,
En zijn lof in de vergadering der heiligen.
Laat Israël zich verheugen in hun Schepper.;
Laat de kinderen van Zion vreugdevol zijn in hun koning.
Laat ze zijn naam prijzen met de dans;
Laat ze hem prijzen met de timbrenel en harp.
Want de Heer geniet van zijn volk;
Hij zal de nederige verfraaien met verlossing.
Laat de heiligen vreugdevol zijn in glorie;
Laat ze hardop zingen op hun bed.
Laat de hoge lof van God in hun mond zijn,
En een tweesnijdend zwaard in hun hand,
Om wraak te nemen op de naties.,
En de bestraffing van de mensen.;
Om hun koningen te binden met kettingen,
En hun edelen met ketenen van ijzer.;
Om op hen het geschreven oordeel uit te voeren—
Deze eer heeft al zijn heiligen.
Loof de Heer!