Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 130 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 130" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

PSALM 130
Waiting for the Redemption of the LORD
A Song of Ascents.
Out of the depths I have cried to You, O LORD;
Lord, hear my voice!
Let Your ears be attentive
To the voice of my supplications.
If You, LORD, should mark iniquities,
O Lord, who could stand?
But there is forgiveness with You,
That You may be feared.
I wait for the LORD, my soul waits,
And in His word I do hope.
My soul waits for the Lord
More than those who watch for the morning—
Yes, more than those who watch for the morning.
O Israel, hope in the LORD;
For with the LORD there is mercy,
And with Him is abundant redemption.
And He shall redeem Israel
From all his iniquities.

Songtekstvertaling

PSALM 130
Wachtend op de verlossing van de Heer
Een lied van Ascents.
Uit de diepten die ik tot u heb geroepen, Heer;
Heer, hoor mijn stem!
Laat je oren aandachtig zijn.
Aan de stem van mijn smeekbeden.
Als U, Heer, ongerechtigheden zou markeren,
O Heer, wie kon er staan?
Maar er is vergeving met jou.,
Dat je gevreesd mag worden.
Ik wacht op de Heer, mijn ziel wacht,
En in Zijn Woord hoop ik dat.
Mijn ziel wacht op de Heer
Meer dan de wachters van de morgen.—
Ja, meer dan degenen die naar de ochtend kijken.
O Israël, hoop op de Heer;
Want met de Heer is er genade,
En bij hem is er een overvloed aan verlossing.
En Hij zal Israël verlossen.
Van al zijn ongerechtigheden.