Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 13: 1-6 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 13: 1-6" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

PSALM 13
Trust in the Salvation of the LORD
To the Chief Musician. A Psalm of David.
How long, O LORD? Will You forget me forever?
How long will You hide Your face from me?
How long shall I take counsel in my soul,
Having sorrow in my heart daily?
How long will my enemy be exalted over me?
Consider and hear me, O LORD my God;
Enlighten my eyes,
Lest I sleep the sleep of death;
Lest my enemy say,
«I have prevailed against him»;
Lest those who trouble me rejoice when I am moved.
But I have trusted in Your mercy;
My heart shall rejoice in Your salvation.
I will sing to the LORD,
Because He has dealt bountifully with me.

Songtekstvertaling

PSALM 13
Vertrouw op de zaligheid van de Heer
Op de Hoofdmuzikant. Een Psalm van David.
Hoe lang, heer? Zul je me voor altijd vergeten?
Hoe lang ga je je gezicht voor me verbergen?
Hoe lang zal ik in mijn ziel Raad nemen,
Heb je dagelijks verdriet in mijn hart?
Hoe lang zal mijn vijand boven mij verheven zijn?
Overweeg en hoor mij, o Heer mijn God;
Verlicht mijn ogen,
Opdat ik niet slaap in de slaap des doods.;
Opdat mijn vijand niet zegt:,
"Ik heb tegen hem gezegevierd»;
Opdat zij die mij lastig vallen zich niet verheugen als ik ontroerd ben.
Maar ik heb vertrouwen in uw genade.;
Mijn hart zal zich verheugen in uw redding.
Ik zal voor de Heer zingen,
Omdat hij me goed behandeld heeft.