Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 121 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 121" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

PSALM 121
God the Help of Those Who Seek Him
A Song of Ascents.
I will lift up my eyes to the hills—
From whence comes my help?
My help comes from the LORD,
Who made heaven and earth.
He will not allow your foot to be moved;
He who keeps you will not slumber.
Behold, He who keeps Israel
Shall neither slumber nor sleep.
The LORD is your keeper;
The LORD is your shade at your right hand.
The sun shall not strike you by day,
Nor the moon by night.
The LORD shall preserve you from all evil;
He shall preserve your soul.
The LORD shall preserve your going out and your coming in
From this time forth, and even forevermore.

Songtekstvertaling

PSALM 121
God is de hulp van hen die Hem zoeken.
Een lied van Ascents.
Ik zal mijn ogen verheffen naar de heuvels—
Vanwaar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer,
Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toestaan dat je voet verplaatst wordt.;
Hij die je houdt zal niet slapen.
Aanschouw, hij die Israël bewaart.
Zal niet slapen of slapen.
De Heer is uw bewaker.;
De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal je niet overdag treffen.,
Noch de maan in de nacht.
De Heer zal je beschermen tegen al het kwaad.;
Hij zal je ziel beschermen.
De Heer zal uw vertrek en uw komst bewaren.
Vanaf nu, en zelfs voor altijd.