Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Introduction (Psalm 1) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Introduction (Psalm 1)" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

The Book of
PSALMS
BOOK ONE
PSALM 1—PSALM 41
PSALM 1
The Way of the Righteous and the End of the Ungodly
Blessed is the man
Who walks not in the counsel of the ungodly,
Nor stands in the path of sinners,
Nor sits in the seat of the scornful;
But his delight is in the law of the LORD,
And in His law he meditates day and night.
He shall be like a tree
Planted by the rivers of water,
That brings forth its fruit in its season,
Whose leaf also shall not wither;
And whatever he does shall prosper.
The ungodly are not so,
But are like the chaff which the wind drives away.
Therefore the ungodly shall not stand in the judgment,
Nor sinners in the congregation of the righteous.
For the LORD knows the way of the righteous,
But the way of the ungodly shall perish.

Songtekstvertaling

Het boek van
PSALM
BOEK ÉÉN
PSALM 1-PSALM 41
PSALM 1
De weg van de rechtschapenen en het einde van de goddelozen
Gezegend is de man
Die niet in de Raad van de verdorvenen wandelt,
Noch staat in de weg van de zondaars,
En hij zit niet in de zetel van de hoogmoedigen.;
Maar zijn vreugde is in de wet van de Heer,
En in Zijn wet mediteert hij dag en nacht.
Hij zal als een boom zijn.
Geplant door de rivieren van water,
Dat zijn vruchten voortbrengt in zijn seizoen.,
Waarvan het blad ook niet verwelkt;
En wat hij doet zal welgaan.
De goddelozen zijn niet zo,
Maar zij zijn als het kaf dat de wind wegdrijft.
Daarom zullen de goddelozen niet in het oordeel staan.,
Noch zondaars in de gemeente der rechtvaardigen.
Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen.,
Maar de weg der goddelozen zal vergaan.