Regina Spektor — The Flowers songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Flowers" van Regina Spektor.

Songteksten

The flowers you gave me are rotting and still I refuse to throw them away
Some of the bulbs never opened quite fully
They might so I’m waiting and staying awake
Things I have loved I’m allowed to keep
I’ll never know if I go to sleep
The papers around me are piling
And twisting regina the paper back mummy
What then
I’m taking the knife to the books that i own
And chopping and chopping and boiling soup from stone
Things I have loved I’m allowed to keep
I’ll never know if I go to sleep
Things I have loved I’m allowed to keep
I’ll never know if I go to sleep

Songtekstvertaling

De bloemen die je me gaf, rotten weg en toch weiger ik ze weg te gooien.
Sommige bollen zijn nooit helemaal geopend.
Misschien wel, dus ik wacht en blijf wakker.
Dingen waar ik van hield Mag Ik houden
Ik zal nooit weten of ik ga slapen.
De kranten om me heen stapelen zich op.
En regina de krant terugdraaien, mama.
Wat dan?
Ik breng het mes naar de boeken die ik bezit.
En kokende soep van steen.
Dingen waar ik van hield Mag Ik houden
Ik zal nooit weten of ik ga slapen.
Dingen waar ik van hield Mag Ik houden
Ik zal nooit weten of ik ga slapen.