Regina Spektor — Pavlov's Daughter songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Pavlov's Daughter" van Regina Spektor.

Songteksten

The grave diggers getting stuck in the machine
Pickings getting slim, slimmer
I hear them say my name
Regin-ah, regin-ah, regin-a-ah
Yes I’m putting the boulder to my ear
And I still can’t hear
Whadya think I was an amateur
Playin' with my temperature…
If I hear another song about angels
If I see another feather on the dumb-box
I’m gonna go to Babylon and get me some whiskey
Gonna get me some whiskey now…
If I hear another song about angels
If I see another feather on the dumb-box
I’m gonna go to Babylon and get me some whiskey now
My name is Lucille and I know how you feel
I live downstairs
I hear you taking out your garbage
I hear you loving your girlfriend
I hear you loving yourself too
I hear you turning your thoughts off
I turn mine off too
The only thing I hear is you
And you don’t sound good and you don’t sound nice
And you don’t sound good and you don’t sound right
And it get’s quiet…
Pavlov’s daughter woke up in the morning
Heard the bell ring
And something deep inside of her made her want to salivate
So she lay there drooling on her pillow
So she lay there, the sun skimming her skin, and drooling on her pillow
Pavlov’s daughter
And it was far away and hazy like a dream
Not a dream, but the ocean,
Not the ocean, but forever…
The grave diggers getting stuck in the machine…
And it gets quiet…
As quiet as an ambulance checking out the neighborhood
Waiting for the blade to slip and that final blow, but nothing happens,
it’s a cruel joke
As ironic as a ticker tape parade over the rain forest,
As ironic as a ticker tape parade over my head,
As ironic as a ticker tape parade over my head going down stream…
To where… it isn’t… Even… Real… rain… At… all…

Songtekstvertaling

De grafdelvers die vast komen te zitten in de machine
De keuze wordt slank, slanker.
Ik hoor ze mijn naam zeggen.
Regin-ah, regin-ah, regin-a-ah
Ja, ik leg de rotsblok aan mijn oor.
En ik kan nog steeds niet horen
Wat dacht je dat ik een amateur was?
Spelen met mijn temperatuur…
Als ik nog een lied hoor over engelen
Als ik nog een veer op de domme doos zie
Ik ga naar Babylon en haal wat whisky.
Ik ga nu wat whisky voor me halen.…
Als ik nog een lied hoor over engelen
Als ik nog een veer op de domme doos zie
Ik ga nu naar Babylon en haal wat whisky voor me.
Mijn naam is Lucille en ik weet hoe je je voelt.
Ik woon beneden.
Ik hoor dat je je vuilnis buiten zet.
Ik hoor dat je van je vriendin houdt.
Ik hoor dat jij ook van jezelf houdt.
Ik hoor dat je je gedachten uitzet.
Ik zet de mijne ook uit.
Het enige wat ik hoor ben jij.
En je klinkt niet goed en je klinkt niet aardig
En je klinkt niet goed en je klinkt niet goed
En het wordt stil.…
Pavlov 's dochter werd' s morgens wakker.
Hoorde de bel rinkelen
En iets diep in haar maakte dat ze wilde kwijlen.
Dus ze lag daar te kwijlen op haar kussen.
Dus lag ze daar, de zon bedwelmde haar huid, en kwijlde op haar kussen.
Pavlov ' s dochter
En het was ver weg en wazig als een droom
Geen droom, maar de oceaan.,
Niet de oceaan, maar voor altijd.…
De grafdelvers die vast komen te zitten in de machine…
En het wordt stil.…
Zo stil als een ambulance die de buurt bekijkt
Wachten tot het lemmet uitglijdt en de laatste klap, maar er gebeurt niets.,
het is een wrede grap.
Zo ironisch als een ticker tape parade over het regenwoud,
Zo ironisch als een ticker tape parade over mijn hoofd,
Zo ironisch als een ticker tape parade over mijn hoofd die door de Beek gaat…
Naar waar... het is niet... zelfs... echte ... regen ... helemaal ... helemaal ... …