Regina Spektor — Patron Saint songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Patron Saint" van Regina Spektor.

Songteksten

She’s the kind of girl
Who’ll smash herself down
In the night
She’s the kind of girl
Who’ll fracture her mind
Till it’s light
She’ll break her own
Heart
And you
Know
That she’ll break your heart too
So darling, let go of her hand
She’s been skipping days
Spilling her drinks in the sink
And you know
She never coming home
Never coming home
But when, when, when
She open her eyes, eyes, eyes
Beyond the
Chipping paint through the windowpane
Lies, lies, lies
Her patron saint
Broken and lame
And absolutely insane
For learning
That true love
Exists
So darling, let go of her hand
Let go of her hand
Let go of her hand
Let go of her hand
Let go of her hand
Let go of her hand
Let go of her hand
You’ll be to blame
For playing this game
And learning
That true love
Exists
She’s the kind of girl
Who’ll smash herself down
In the night
She the kind of girl
Who’ll fracture her mind
Till it’s light
She’ll break her own heart
And you
Know
That she’ll break your heart too
So darling, let go of her hand
Darling, let go of her hand
You’ll
Be to blame
For
Playing this game
And learning
That true love
Exists
Broken and lame
And knowing
That true love
Exists
The pain, the pain, the pain
Of knowing
That true love
Exists
Doo, doo doo doo doo
Doo doo doo doo doo
Doo, doo-doo doo doo doo
Doo doo doo doo doo
Ah-da-da, ah-ah
Ah-da-da, ah-ah

Songtekstvertaling

Ze is het soort meisje
Die zichzelf zal verpletteren
In de nacht
Ze is het soort meisje
Die haar geest zal breken
Tot het licht is
Ze zal haar eigen breken.
Hart
En jij
Weten
Dat ze jouw hart ook zal breken.
Dus schat, laat haar hand los.
Ze slaat dagen over.
Haar Drankjes morsen in de gootsteen
En je weet
Ze komt nooit meer thuis.
Nooit meer thuiskomen
Maar wanneer, wanneer, wanneer
Ze opent haar ogen, ogen, ogen
Buiten de
Verf door de vensterbank hakken
Leugens, leugens, leugens
Haar beschermheilige
Gebroken en kreupel
En absoluut krankzinnig.
Om te leren
Die ware liefde
Bestaat
Dus schat, laat haar hand los.
Laat haar hand los.
Laat haar hand los.
Laat haar hand los.
Laat haar hand los.
Laat haar hand los.
Laat haar hand los.
Het is jouw schuld.
Voor het spelen van dit spel
En leren
Die ware liefde
Bestaat
Ze is het soort meisje
Die zichzelf zal verpletteren
In de nacht
Zij is het soort meisje
Die haar geest zal breken
Tot het licht is
Ze zal haar eigen hart breken.
En jij
Weten
Dat ze jouw hart ook zal breken.
Dus schat, laat haar hand los.
Schat, laat haar hand los.
Je zult
Het is de schuld
Voor
Dit spel spelen
En leren
Die ware liefde
Bestaat
Gebroken en kreupel
En weten
Die ware liefde
Bestaat
De pijn, de pijn, de pijn
Of knowing
Die ware liefde
Bestaat
Doo, doo doo doo doo
Doo doo doo doo
Doo, doo-doo doo doo doo
Doo doo doo doo
Ah-da-da, ah-ah
Ah-da-da, ah-ah