Regina Spektor — On The Radio songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "On The Radio" van Regina Spektor.

Songteksten

This is how it works
It feels a little worse
Than when we drove our hearse
Right through that screaming crowd
While laughing up a storm
Until we were just bone
Until it got so warm
That none of us could sleep
And all the styrofoam
Began to melt away
We tried to find some words
To aid in the decay
But none of them were home
Inside their catacomb
A million ancient bees
Began to sting our knees
While we were on our knees
Praying that disease
Would leave the ones we love
And never come again
On the radio
We heard November Rain
That solo’s really long
But it’s a pretty song
We listened to it twice
'Cause the DJ was asleep
This is how it works
You’re young until you’re not
You love until you don’t
You try until you can’t
You laugh until you cry
You cry until you laugh
And everyone must breathe
Until their dying breath
No, this is how it works
You peer inside yourself
You take the things you like
And try to love the things you took
And then you take that love you made
And stick it into some
Someone else’s heart
Pumping someone else’s blood
And walking arm in arm
You hope it don’t get harmed
But even if it does
You’ll just do it all again
And on the radio
You hear November Rain
That solo’s awful long
But it’s a good refrain
You listen to it twice
'Cause the DJ is asleep
On the radio
(oh oh oh)
On the radio
On the radio — uh oh On the radio — uh oh On the radio — uh oh On the radio

Songtekstvertaling

Zo werkt het.
Het voelt een beetje erger.
Dan toen we met onze Lijkwagen reden
Recht door die schreeuwende menigte
Terwijl je lacht als een storm
Totdat we gewoon bot waren
Totdat het zo warm werd
Dat niemand van ons kon slapen
En al het piepschuim
Begon weg te smelten
We probeerden wat woorden te vinden.
Om te helpen in het verval
Maar geen van hen was thuis.
In hun catacomben
Een miljoen oude bijen
Begon onze knieën te steken
Terwijl we op onze knieën zaten
Bidden dat de ziekte
Zou de mensen verlaten waar we van houden
En kom nooit meer terug.
Op de radio
We hoorden in November regen
Die solo is heel lang.
Maar het is een mooi lied
We hebben er twee keer naar geluisterd.
Want de DJ sliep.
Zo werkt het.
Je bent jong tot je er niet meer bent.
Je houdt van totdat je het niet meer doet.
Je probeert het tot je het niet meer kunt.
Je lacht tot je huilt
Je huilt tot je lacht
En iedereen moet ademen.
Tot hun laatste adem
Nee, Zo werkt het.
Je kijkt in jezelf.
Je neemt de dingen die je leuk vindt.
En probeer te houden van de dingen die je nam
En dan neem je die liefde die je gemaakt hebt
En steek het in sommige
Iemands hart
Het pompen van andermans bloed
En arm in arm
Je hoopt dat er niets gebeurt.
Maar zelfs als dat zo is
Je zult het allemaal opnieuw doen.
En op de radio
Je hoort November regen
Die solo is erg lang.
Maar het is een goed refrein
Je luistert er twee keer naar.
Want de DJ slaapt.
Op de radio
(oh oh oh oh)
Op de radio
Op de radio-uh oh op de radio-uh oh op de radio-uh oh op de radio