Regina Spektor — New Year songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "New Year" van Regina Spektor.

Songteksten

She sets her alarm
Five minutes to midnight
And wakes just in time
To greet the new year
Remembers the kisses
Remembers the laughter
And all that’s gone away
She shuffles around
Turning the lights on Goes to the kitchen
Gets the champagne
Opens the window
And wrapped in a blanket
Begins to count and wait
Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one
Happy new year, happy new year
They say you can hear it Over the island
Starting in Times Square and spreading throughout
A roar like the ocean
It comes from a distance
Grows louder then turns quiet
She sits in a dream
Or in a memory
While old conversations play in her ears
Sometimes the minutes feel longer than hours
Some days feel long as years
She just glad she gets to be around
To see another spring come to this town
Happy new year, happy new year
To you
She sets her alarm
Five minutes to midnight
And wakes just in time
To say her goodbyes
Thanking the old year for all it has brought her
No mention of the things it took away
She shuffles around
Turning the lights out
Closes the window
Checks on the locks
Folds up the blanket
Empties the bottle
And leaves it in the hallway dark
She’s just glad she gets to be around
To see another spring come to this town
Happy new year, happy new year
Happy new year, happy new year
Happy new year, happy new year
To you
Happy new year, happy new year
Happy new year, happy new year
Happy new year, happy new year
To you

Songtekstvertaling

Ze zet haar alarm aan.
Vijf minuten voor middernacht.
En net op tijd ontwaakt
Om het nieuwe jaar te begroeten
Herinnert zich de kussen
Herinnert zich het gelach
En alles wat weg is gegaan
Ze schuifelt rond.
Het licht aandoen gaat naar de keuken.
Haal de champagne.
Opent het venster
En gewikkeld in een deken
Begint te tellen en te wachten
Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één
Gelukkig Nieuwjaar, Gelukkig Nieuwjaar
Ze zeggen dat je het Over het eiland kunt horen.
Beginnend in Times Square en verspreid over
Een brul als de oceaan
Het komt van een afstand
Wordt luider en wordt stil.
Ze zit in een droom
Of in een herinnering
Terwijl oude gesprekken in haar oren spelen
Soms voelen de minuten langer dan uren.
Sommige dagen voelen lang als jaren
Ze is gewoon blij dat ze in de buurt is.
Om nog een lente naar deze stad te zien komen
Gelukkig Nieuwjaar, Gelukkig Nieuwjaar
Op jou.
Ze zet haar alarm aan.
Vijf minuten voor middernacht.
En net op tijd ontwaakt
Om afscheid te nemen.
Het oude jaar bedanken voor alles wat het haar heeft gebracht
Niets over de dingen die het wegnam.
Ze schuifelt rond.
Doe de lichten uit.
Sluit het venster
Controle van de sloten
Plooit de deken
Leeg de fles
En laat het in de gang donker achter
Ze is gewoon blij dat ze in de buurt is.
Om nog een lente naar deze stad te zien komen
Gelukkig Nieuwjaar, Gelukkig Nieuwjaar
Gelukkig Nieuwjaar, Gelukkig Nieuwjaar
Gelukkig Nieuwjaar, Gelukkig Nieuwjaar
Op jou.
Gelukkig Nieuwjaar, Gelukkig Nieuwjaar
Gelukkig Nieuwjaar, Gelukkig Nieuwjaar
Gelukkig Nieuwjaar, Gelukkig Nieuwjaar
Op jou.