Regina Spektor — My Dear Acquaintance [A Happy New Year] songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "My Dear Acquaintance [A Happy New Year]" van Regina Spektor.

Songteksten

My dear acquaintance, it’s so good to know you
For strength of your hand
That is loving and giving
And a happy new year
With love overflowing
With joy in our hearts
For the blessed new year
Raise your glass and we’ll have a cheer
For us all who are gathered here
And a happy new year to all that is living
To all that is gentle, kind, and forgiving
Raise your glass and we’ll have a cheer
My dear acquaintance, a happy new year
All of those who are hither and yonder
With love in our hearts
We grow fonder and fonder
Hail to those who we hold so dear
And hail to those who are gathered here
And a happy new year to all that is living
To all that is gentle, young, and forgiving
Raise your glass and we’ll have a cheer
My dear acquaintance, a happy new year
Happy new year

Songtekstvertaling

Mijn beste kennis, het is zo goed je te kennen.
Voor de kracht van je hand
Dat is liefdevol en geeft
En een gelukkig nieuwjaar
Met liefde overstromen
Met vreugde in ons hart
Voor het gezegende Nieuwjaar
Hef je glas en we zullen juichen
Voor ons allen die hier bijeen zijn
En een gelukkig nieuwjaar voor alles wat leeft
Voor de zachtmoedigen, de zachtmoedigen en de vergevensgezinden.
Hef je glas en we zullen juichen
Beste kennis, een gelukkig nieuwjaar.
Allen die hier en daar zijn
Met liefde in ons hart
We worden fonder en fonder
Gegroet zij die ons zo dierbaar zijn.
En begroet degenen die hier bijeen zijn.
En een gelukkig nieuwjaar voor alles wat leeft
Aan allen die zachtmoedig, jong en vergevend zijn.
Hef je glas en we zullen juichen
Beste kennis, een gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig Nieuwjaar