Regina Spektor — Man Of A Thousand Faces songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Man Of A Thousand Faces" van Regina Spektor.

Songteksten

The man of a thousand faces
Sits down at the table
Eats a small lump of sugar
And smiles at the moon like he knows her
And begins his quiet ascension
Without anyone’s sturdy instruction
To a place of no religion
Has found a path to our alikeness
His words are quiet like stains are
On a table cloth washed in a river
Stains that are trying to cover, for each other
Or at least blend in with the pattern
Good is better than perfect
Scrub til your fingers are bleeding
And I’m crying for things that I tell others to do without crying
He used to go to his favorite bookstores
And rip out his favorite pages
And stuff them into his breast pocket
And the moon to him was a stranger
Now he sits down at the table
Right next to the window
And begins his quiet ascension
Without anyone’s sturdy instruction
To a place of no religion
Has found a path to our alikeness
And eats a small lump of sugar
And smiles at the moon like he knows her

Songtekstvertaling

De man van duizend gezichten
Gaat aan tafel zitten.
Eet een klein klontje suiker
En lacht naar de maan alsof hij haar kent.
En begint zijn rustige hemelvaart
Zonder iemand ' s stevige instructie
Naar een plek zonder religie
Heeft een pad gevonden naar onze almacht
Zijn woorden zijn stil als vlekken zijn
Op een tafelkleed gewassen in een rivier
Vlekken die elkaar proberen te bedekken.
Of op zijn minst mengen met het patroon
Goed is beter dan perfect
Schrob tot je vingers bloeden.
En ik huil om dingen die ik anderen zeg te doen zonder te huilen.
Hij ging altijd naar zijn favoriete boekwinkels.
En trek zijn favoriete pagina ' s eruit
En stop ze in zijn borstzak.
En de maan voor hem was een vreemde
Nu gaat hij aan tafel zitten.
Direct naast het venster
En begint zijn rustige hemelvaart
Zonder iemand ' s stevige instructie
Naar een plek zonder religie
Heeft een pad gevonden naar onze almacht
En eet een kleine klomp suiker
En lacht naar de maan alsof hij haar kent.