Regina Spektor — Machine songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Machine" van Regina Spektor.

Songteksten

My eyes are bifocal, my hands are sub jointed
I live in the future in my pre-war apartment
And I count all my blessings, I have friends in high places
And I’m upgraded daily, all my wires without traces
Hooked into machine, hooked into machine
Hooked into machine, I’m hooked into, hooked into
Hooked into machine, hooked into machine
Hooked into machine, I’m hooked into, hooked into machine
I collect my moments into a correspondence
With a mightier power who just lacks my perspectives
And who lacks my organics and who covets my defects
And I’m downloaded daily, I am part of a composite
Hooked into machine, hooked into machine
Hooked into machine, I’m hooked into, hooked into
Hooked into machine, hooked into machine
Hooked into machine, I’m hooked into, hooked into machine
Everything’s provided, consummate consumer
Part of worldly taking, apart from worldly troubles
Living in your pre-war apartment, soon to be your post-war apartment
And you live in the future and the future, it’s here, it’s bright, it’s now

Songtekstvertaling

Mijn ogen zijn gespleten, mijn handen zijn verbonden.
Ik woon in de toekomst in mijn vooroorlogse appartement.
En ik tel al mijn zegeningen, ik heb hooggeplaatste vrienden
En ik word dagelijks opgewaardeerd, al mijn draden zonder sporen.
Aangesloten op de machine, aangesloten op de machine
Aangesloten op de machine, Ik ben aangesloten op, aangesloten op
Aangesloten op de machine, aangesloten op de machine
Aangesloten op de machine, Ik ben aangesloten op, aangesloten op de machine
Ik verzamel mijn momenten in een correspondentie
Met een machtiger macht die gewoon mijn gezichtspunten mist.
En wie mist mijn organieken en wie begeert mijn gebreken
En ik word dagelijks gedownload, Ik maak deel uit van een composiet
Aangesloten op de machine, aangesloten op de machine
Aangesloten op de machine, Ik ben aangesloten op, aangesloten op
Aangesloten op de machine, aangesloten op de machine
Aangesloten op de machine, Ik ben aangesloten op, aangesloten op de machine
Alles is voorzien, consumerende consument
Deel van wereldse nemen, afgezien van wereldse problemen
Wonen in uw vooroorlogse appartement, binnenkort uw naoorlogse appartement
En je leeft in de toekomst en de toekomst, het is hier, het is helder, het is nu