Regina Spektor — Lady songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Lady" van Regina Spektor.

Songteksten

Lady sing the blues so well
As if she mean it As if it’s hell down here
In the smoke-filled world
Where the jokes are cold
They don’t laugh at jokes
They laugh at tragedies
Corner street societies
But they believe her
They never leave her
While she sings she make them feel things
She says, i can sing this song so blue
That you will cry in spite of you
Little wet tears on your baby’s shoulder
Little wet tears on your baby’s shoulder
And I have walked these streets so long
There ain’t nothing right, there ain’t nothing wrong
But the little wet tears on my baby’s shoulder
The little wet tears on your baby’s shoulder
Lady lights a cigarette, puffs away, no regret
Takes a look around, no regrets, no regrets
Stretches out like branches of a poplar tree
She says, i’m free
Sings so soft as if she’ll break, says
I can sing this song so blue
That you will cry in spite of you
Little wet tears on your baby’s shoulder
Little wet tears on your baby’s shoulder
I have walked these streets so long
There ain’t nothing right, nothing wrong
But the little wet tears on my baby’s shoulder
The little wet tears on your baby’s shoulder
But on this stage
I’ve learned to fly
Learned to sing
And learned to cry
Little wet tears on my baby’s shoulder
Little wet tears on my baby’s shoulder
But now it’s time
To say goodbye
Some might laugh
But I will surely cry
Little wet tears on my baby’s shoulder
Little wet tears on my baby’s shoulder
Lady lights a cigarette
Puffs away, and winter comes
And she forgets

Songtekstvertaling

Lady sing the blues so well
Alsof ze het meent alsof het hier een hel is.
In de met rook gevulde wereld
Waar de grappen koud zijn
Ze lachen niet om grappen.
Ze lachen om tragedies.
Corner street societies
Maar ze geloven haar.
Ze verlaten haar nooit.
Terwijl ze zingt laat ze ze dingen voelen
Ze zegt dat ik dit lied zo blauw kan zingen.
Dat jullie ondanks jullie zullen huilen.
Kleine natte tranen op de schouder van je baby
Kleine natte tranen op de schouder van je baby
En ik loop al zo lang door deze straten
Er is niets goed, er is niets mis.
Maar de kleine natte tranen op de schouder van mijn baby
De kleine natte tranen op de schouder van je baby
Dame steekt een sigaret op, puffs weg, geen spijt
Kijkt rond, geen spijt, geen spijt
Strekt zich uit als takken van een populierboom
Ze zegt dat ik vrij ben.
Zingt zo zacht alsof ze breekt, zegt
Ik kan dit lied zo blauw zingen
Dat jullie ondanks jullie zullen huilen.
Kleine natte tranen op de schouder van je baby
Kleine natte tranen op de schouder van je baby
Ik heb zo lang op straat gelopen.
Er is niets goed, niets verkeerd.
Maar de kleine natte tranen op de schouder van mijn baby
De kleine natte tranen op de schouder van je baby
Maar op dit podium
Ik heb leren vliegen.
Leerde zingen
En leerde huilen
Kleine natte tranen op de schouder van mijn baby
Kleine natte tranen op de schouder van mijn baby
Maar nu is het tijd.
Om afscheid te nemen.
Sommigen zullen lachen.
Maar Ik zal zeker huilen
Kleine natte tranen op de schouder van mijn baby
Kleine natte tranen op de schouder van mijn baby
Dame steekt een sigaret aan.
Puffs weg, en de winter komt
En ze vergeet