Regina Spektor — Human Of The Year songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Human Of The Year" van Regina Spektor.

Songteksten

Hello? Hello?
Calling a Karl Projectorinski
To the front of the cathedral
You have won, dear sir
May I congratulate you first?
Oh, what an honor
Human, human of the year and you’ve won
Why are you so scared
You stand there shaking in your pew
The icons are whispering to you
They’re just old men
Like on the benches in the park
Except their balding spots are glistening with gold
Human, human of the year and you’ve won
You have won
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Outside the cars are beeping out a song just in your honor
And though they do not know it All mankind are now your brothers
And thus the cathedral had spoken
Wishing well to all us sinners
And with a sigh grew silent
'Til next year’s big human winner
Outside the cars are beeping out a song just in your honor
And though they do not know it All mankind are now your brothers
All mankind are now your brothers
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hello? Hello?
Calling a Karl Projectorinski
To the front of the cathedral
You have won

Songtekstvertaling

Hallo? Hallo?
Ik bel Een Karl Projectorinski.
Naar de voorkant van de kathedraal
U heeft gewonnen.
Mag ik u eerst feliciteren?
Wat een eer.
Mens, mens van het jaar en je hebt gewonnen
Waarom ben je zo bang?
Je staat daar te trillen in je kerkbank.
De iconen fluisteren tegen je.
Het zijn maar oude mannen.
Zoals op de banken in het park
Maar hun kale plekken glinsteren van goud.
Mens, mens van het jaar en je hebt gewonnen
Je hebt gewonnen.
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Buiten de auto ' s piepen een lied uit ter ere van jou.
En hoewel zij het niet weten, zijn alle mensen nu jullie broeders.
En zo had de kathedraal gesproken
Wens ons allen geluk, zondaars.
En met een zucht werd het stil
Tot de grote menselijke winnaar van volgend jaar.
Buiten de auto ' s piepen een lied uit ter ere van jou.
En hoewel zij het niet weten, zijn alle mensen nu jullie broeders.
De hele mensheid is nu jullie broeders.
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Hallo? Hallo?
Ik bel Een Karl Projectorinski.
Naar de voorkant van de kathedraal
Je hebt gewonnen.