Regina Spektor — Ghost of Corporate Future songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Ghost of Corporate Future" van Regina Spektor.

Songteksten

A man walks out of his apartment,
It is raining, he’s got no umbrella
He starts running beneath the awnings,
Trying to save his suit,
Trying to save his suit.
Trying to dry, and to dry, and to dry but no good
When he gets to the crowded subway platform,
He takes off both of his shoes
He steps right into somebody’s fat loogie
And everyone who sees him says, «Ew.»
Everyone who sees him says, «Ew.»
But he doesn’t care,
'Cause last night he got a visit from the
Ghost of Corporate Future
The ghost said, «Take off both your shoes
Whatever chances you get
Especially when they’re wet.»
He also said,
«Imagine you go away
On a business trip one day
And when you come back home,
Your children have grown
And you never made your wife moan,
Your children have grown
And you never made your wife moan.»
«And people make you nervous
You’d think the world is ending,
And everybody’s features have somehow started blending
And everything is plastic,
And everyone’s sarcastic,
And all your food is frozen,
It needs to be defrosted.»
«You'd think the world was ending,
You’d think the world was ending,
You’d think the world was ending right now.
You’d think the world was ending,
You’d think the world was ending,
You’d think the world was ending right now.»
«Well maybe you should just drink a lot less coffee,
And never ever watch the ten o’clock news,
Maybe you should kiss someone nice,
Or lick a rock,
Or both.»
«Maybe you should cut your own hair
'Cause that can be so funny
It doesn’t cost any money
And it always grows back
Hair grows even after you’re dead»
«And people are just people,
They shouldn’t make you nervous.
The world is everlasting,
It’s coming and it’s going.
If you don’t toss your plastic,
The streets won’t be so plastic.
And if you kiss somebody,
Then both of you’ll get practice.»
«The world is everlasting
Put dirtballs in your pocket,
Put dirtballs in your pocket,
And take off both your shoes.
'Cause people are just people,
People are just people,
People are just people like you.
People are just people,
People are just people,
People are just people like you.»
The world is everlasting
It’s coming and it’s going
The world is everlasting
It’s coming and it’s going
It’s coming and it’s going

Songtekstvertaling

Een man loopt zijn appartement uit.,
Het regent, hij heeft geen paraplu.
Hij begint onder de luifels te rennen.,
Proberen zijn pak te redden,
Ik probeer zijn pak te redden.
Proberen te drogen, en te drogen, en te drogen, maar niet goed
Als hij bij het drukke metrostation komt,
Hij doet z ' n schoenen uit.
Hij stapt recht in iemands Dikke loogie.
En iedereen die hem ziet zegt:»
Iedereen die hem ziet zegt:»
Maar het kan hem niet schelen.,
Want gisteravond kreeg hij bezoek van de
Ghost of Corporate Future
De Geest zei:
Welke kansen je ook krijgt.
Vooral als ze nat zijn.»
Hij zei ook:,
"Stel je voor dat je weggaat
Op een zakenreis op een dag
En als je weer thuis komt,
Je kinderen zijn gegroeid.
En je liet je vrouw nooit kreunen.,
Je kinderen zijn gegroeid.
En je liet je vrouw nooit kreunen.»
"En mensen maken je nerveus
Je zou denken dat de wereld vergaat.,
En iedereen ' s kenmerken zijn op een of andere manier begonnen zich te mengen
En alles is plastic.,
En iedereen is sarcastisch,
En al je eten is bevroren,
Het moet ontdooid worden.»
"Je zou denken dat de wereld verging,
Je zou denken dat de wereld verging.,
Je zou denken dat de wereld nu zou eindigen.
Je zou denken dat de wereld verging.,
Je zou denken dat de wereld verging.,
Je zou denken dat de wereld nu zou eindigen.»
"Misschien moet je gewoon een stuk minder koffie drinken,
En kijk nooit naar het nieuws van tien uur.,
Misschien moet je een lief iemand kussen.,
Of lik een steen,
Of allebei.»
"Misschien moet je je eigen haar knippen
Want dat kan zo grappig zijn .
Het kost geen geld.
En het groeit altijd terug
Haar groeit zelfs als je dood bent.»
"En mensen zijn gewoon mensen,
Ze moeten je niet nerveus maken.
De wereld is eeuwig,
Het komt en het gaat.
Als je je plastic niet weggooit,
De straten zullen niet zo plastic zijn.
En als je iemand kust,
Dan gaan jullie allebei oefenen.»
"De wereld is eeuwig
Stop dirtballs in je zak.,
Stop dirtballs in je zak.,
En doe allebei je schoenen uit.
Want mensen zijn gewoon mensen .,
Mensen zijn gewoon mensen.,
Mensen zijn gewoon mensen zoals jij.
Mensen zijn gewoon mensen.,
Mensen zijn gewoon mensen.,
Mensen zijn gewoon mensen zoals jij.»
De wereld is eeuwig
Het komt en het gaat
De wereld is eeuwig
Het komt en het gaat
Het komt en het gaat