Regina Spektor — Firewood songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Firewood" van Regina Spektor.

Songteksten

The piano is not firewood yet
They try to remember but still they forget
That the heart beats in three
Just like a waltz
And nothing can stop you from dancing
Rise from your cold hospital bed
You’re not dying
Everyone knows you’re going to live
So you might as well start trying
The piano is not firewood yet
But the cold does get cold
So it soon might be that
I’ll take it apart, call up my friends
And we’ll warm up our hands by the fire
Don’t look so shocked
Don’t judge so harsh
You don’t know
You are only spying
Everyone knows it’s going to hurt
But at least we’ll get hurt trying
The piano is not firewood yet
But a heart can’t be helped
And it gathers regret
Someday you’ll wake up and feel a great pain
And you’ll miss every toy you ever owned
You’ll want to go back
You’ll wish you were small
Nothing can solve your crying
You’ll take the clock off of your wall
And you’ll wish it was lying
Love what you have and you’ll have more love
You’re not dying
Everyone knows you’re going to love
Though there’s still no cure for crying

Songtekstvertaling

De piano is nog geen brandhout.
Ze proberen het zich te herinneren, maar toch vergeten ze het.
Dat het hart klopt in drie
Net als een wals.
En niets kan je tegenhouden om te dansen.
Sta op uit je koude ziekenhuisbed.
Je gaat niet dood.
Iedereen weet dat je blijft leven.
Dus je kunt net zo goed proberen
De piano is nog geen brandhout.
Maar de kou wordt wel koud.
Dus het kan snel zijn dat
Ik haal het uit elkaar, bel mijn vrienden.
En we warmen onze handen op bij het vuur
Kijk niet zo geschokt.
Oordeel niet zo hard.
Je weet het niet.
Je spioneert alleen maar.
Iedereen weet dat het pijn gaat doen.
Maar dan raken we tenminste gewond.
De piano is nog geen brandhout.
Maar een hart kan niet worden geholpen
En het roept spijt op.
Op een dag word je wakker en voel je een grote pijn
En je zult elk speelgoed missen dat je ooit bezat.
Je wilt terug.
Je zult wensen dat je klein was.
Niets kan je huilen oplossen.
Je haalt de klok van je muur.
En je zult wensen dat het gelogen was.
Hou van wat je hebt en je zult meer liefde hebben
Je gaat niet dood.
Iedereen weet dat je gaat houden
Hoewel er nog steeds geen genezing is voor huilen