Regina Spektor — Daniel Cowman songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Daniel Cowman" van Regina Spektor.

Songteksten

On the day that daniel Cowman stopped existing
The world should’ve ended right then and there
At precisely four-fifteen when he stopped existing
The world should’ve ended
How could it go on?
How could it go on?
How could it go on?
Oh and I don’t exist
I don’t existЂ¦
And now that we got that straight, doesn’t mean that i can fly
Doesn’t mean that i can go do whatever i want
Now that we got that clear, and you know that i’m not here
Doesn’t mean that i can go do whatever i please
The premature ejaculation of his death sentence
Hit daniel in the face like a big round spitball
And everything got hazy in the courtroom
And then he stood up and then he sat back down
Another two times in a row
And everything got real slow like a gunshot in the movies
And he remembered heroin boy walking through the door
Bouncing off the walls and the floor
Taking off his belt, taking off his pants
Filling up the bathtub, getting ready to go in for a swim
Singing, i don’t exist…
And now that we got that straight, doesn’t mean that i can fly
Doesn’t mean that i can go do whatever i want
Now that we got that clear, and you know that i’m not here
Doesn’t mean that i can go do whatever i please
And he start remembering and remembering and remembering
And rememberingЂ¦
The heroin boy’d walk through the door
And he was screaming and everybody was, like,
What’re you screaming as if it’s the end of the world?
And he was, like, well it is And i was sitting in the corner with my pants down
And i was sure someone next door was blowing up balloons
And they was red and orange
And there was this one lady at the bar and she was trying to buy gin
And this other lady at the bar and she was trying to sell gin
And it worked out good for the boths of them
And heroin boy started taking off his belt
Started taking off his pants, started taking off his shoes
Filling up the bathtub, getting ready to go in for a swim
I says, no--you're gonna drown
And he says, no--i can’t drown
Simply because
Shhhh…
A man destined to hang
Can never drown,
A man destined to hang
Can never drown,
A man destined to hang
Can never ever drown.
A man destined to drown
Can never burn,
A man destined to drown
Can never burn,
A man destined to drown
Can never ever burn.
A man destined to fry
Can never ever ever
A man destined to fry
Can never ever ever
A man destined to fry
Can never ever ever dieЂ¦
In any other way but frying,
Lucky that I’m dying
By hanging and not drowning.
So now that we got that straight
Can’t I just be left alone?
I want to take a fuckin' bath

Songtekstvertaling

Op de dag dat Daniel Cowman stopte met bestaan
De wereld had toen en daar moeten eindigen.
Om precies kwart over vier, toen hij stopte met bestaan.
De wereld had moeten eindigen.
Hoe kon het zo doorgaan?
Hoe kon het zo doorgaan?
Hoe kon het zo doorgaan?
Oh en ik besta niet
Ik besta niet.
En nu dat duidelijk is, betekent niet dat ik kan vliegen.
Dat betekent niet dat ik kan doen wat Ik wil.
Nu dat duidelijk is, en je weet dat ik er niet ben.
Dat betekent niet dat ik kan doen wat Ik wil.
De voortijdige ejaculatie van zijn doodvonnis
Sla daniel in het gezicht als een grote ronde spitball
En alles werd wazig in de rechtszaal.
En toen stond hij op en ging weer zitten.
Nog twee keer op rij
En alles ging heel langzaam als een schot in de film.
En hij herinnerde zich de heroïne jongen die door de deur liep.
Tegen de muren en de vloer stuiteren
Zijn riem uitdoen, zijn broek uitdoen
Ik vul de badkuip, maak me klaar om te gaan zwemmen.
Zingen, Ik besta niet…
En nu dat duidelijk is, betekent niet dat ik kan vliegen.
Dat betekent niet dat ik kan doen wat Ik wil.
Nu dat duidelijk is, en je weet dat ik er niet ben.
Dat betekent niet dat ik kan doen wat Ik wil.
En hij begon te herinneren en te herinneren en te herinneren
En herdenken.
De heroïne jongen zou door de deur lopen
En hij schreeuwde en iedereen was, ,
Wat schreeuw je alsof het het einde van de wereld is?
En hij was, zoals, nou ja, het is en ik zat in de hoek met mijn broek naar beneden
En ik wist zeker dat iemand van hiernaast ballonnen opblies.
En ze waren rood en oranje.
En er was een dame aan de bar en ze probeerde gin te kopen.
En die andere dame aan de bar en ze probeerde gin te verkopen.
En het werkte goed voor de bots van hen
En de heroïne jongen begon zijn riem af te doen
Begon zijn broek uit te doen, begon zijn schoenen uit te doen.
Ik vul de badkuip, maak me klaar om te gaan zwemmen.
Ik zeg, nee ... je gaat verdrinken.
En hij zegt: nee, ik kan niet verdrinken.
Gewoon omdat
Shhhh…
Een man bestemd om te hangen
Kan nooit verdrinken,
Een man bestemd om te hangen
Kan nooit verdrinken,
Een man bestemd om te hangen
Kan nooit verdrinken.
Een man voorbestemd om te verdrinken
Kan nooit branden,
Een man voorbestemd om te verdrinken
Kan nooit branden,
Een man voorbestemd om te verdrinken
Kan nooit branden.
Een man bestemd om te bakken
Nooit meer.
Een man bestemd om te bakken
Nooit meer.
Een man bestemd om te bakken
Kan nooit ooit zijn peetogen doen¦
Op een andere manier dan frituren,
Gelukkig ga ik dood.
Door te hangen en niet te verdrinken.
Dus nu hebben we dat goed begrepen.
Kan ik niet met rust gelaten worden?
Ik wil een bad nemen.