Regina Spektor — Dance Anthem Of The 80's songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Dance Anthem Of The 80's" van Regina Spektor.

Songteksten

You… are…so…sweet…
Dan… cing…to the… beat
There’s a meat market down the street
The boys and the girls watch each other eat
You are, so sweet, so sweet
Dancing and moving to that beat, that beat
There’s a meat market down the street
The boys and the girls watch each other eat
The boys and the girls watch each other eat
When they really just wanna watch each other
Sleeeeeleeeleeeeep
They want to watch
To watch each other
Sleep, sleep, sleep
Sleeeeeleeeleeeeep
They want to watch
To watch each other
Sleep, sleep, sleep
You. Are. So. Sweet.
Once more
You. Are. So. Sweet.
I went walking
Through the city
Like a drunk but not
With my slip
Shown a little
Like a drunk but not
And I am One of your people
But the cars don’t stop
And I am One of your people
But the cars don’t stop
It’s been a long time since before I’ve been touched
Now I’m getting touched all the time
And it’s only a matter of whom
And it’s only a matter of when
An addiction to hands and feet
There’s a meat market down the street
The boys and girls watch each other eat
When they really wanna watch each other sleep
Sleeeeeleeeleeeeep
They want to watch
To watch each other
Sleep, sleep, sleep
Sleeeeeleeeleeeeep
They want to watch
To watch each other
Sleep, sleep, sleep
They want to watch
To watch each other
Sleep, sleep, sleep

Songtekstvertaling

Je bent zo lief.…
Dan... cing...to de ... beat
Er is een vleesmarkt verderop.
De jongens en de meisjes kijken naar elkaar eten
Je bent zo lief, zo lief
Dansen en verhuizen naar die beat, die beat
Er is een vleesmarkt verderop.
De jongens en de meisjes kijken naar elkaar eten
De jongens en de meisjes kijken naar elkaar eten
Als ze echt naar elkaar willen kijken
Sleeeeleeeeeeeep
Ze willen kijken.
Elkaar in de gaten houden
Slaap, slaap, slaap
Sleeeeleeeeeeeep
Ze willen kijken.
Elkaar in de gaten houden
Slaap, slaap, slaap
U. Zijn. Dus. Zoet.
Nogmaals
U. Zijn. Dus. Zoet.
Ik ging wandelen.
Door de stad
Als een dronkaard maar niet
Met mijn slip
Een beetje laten zien
Als een dronkaard maar niet
En ik ben een van jouw mensen.
Maar de auto ' s stoppen niet.
En ik ben een van jouw mensen.
Maar de auto ' s stoppen niet.
Het is lang geleden dat ik aangeraakt ben.
Nu raak ik de hele tijd aan.
En het is alleen een kwestie van wie
En het is slechts een kwestie van wanneer
Een verslaving aan handen en voeten
Er is een vleesmarkt verderop.
De jongens en meisjes kijken naar elkaar terwijl ze eten.
Als ze elkaar echt willen zien slapen
Sleeeeleeeeeeeep
Ze willen kijken.
Elkaar in de gaten houden
Slaap, slaap, slaap
Sleeeeleeeeeeeep
Ze willen kijken.
Elkaar in de gaten houden
Slaap, slaap, slaap
Ze willen kijken.
Elkaar in de gaten houden
Slaap, slaap, slaap