Regina Spektor — Blood Of Eden songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Blood Of Eden" van Regina Spektor.

Songteksten

I caught sight of my reflection
I caught it in the window
I saw the darkness in my heart
I saw the signs of my undoing
They had been there from the start
And the darkness still has work to do
The knotted cords untying
The heated and the holy
Oh, they’re sitting there on high
So secure with everything they’re buying
In the blood of Eden
Lie the woman and the man
With the man in the woman
And the woman in the man
In the blood of Eden
Lie the woman and the man
They wanted the the union
Oh, the union of the woman
The woman and the man
My grip is surely slipping
I think I’ve lost my hold
Yes, I think I’ve lost my hold
I cannot get insurance anymore
They don’t take credit, only gold
Is that a dagger or a crucifix I see
You hold so tightly in your hand?
And all the while the distance grows between you and me
I do not understand
In the blood of Eden
Lie the woman and the man
With the man in the woman
And the woman in the man
In the blood of Eden
Lie the woman and the man
We wanted the the union
Oh, the union of the woman
The woman and the man
At my request, you take me in
In that tenderness, I am floating away
No certainty, nothing to rely on
Holding still for a moment
What a moment this is
Oh, for a moment of forgetting
A moment of bliss
I can hear the distant thunder
Of a million unheard souls
Of a million unheard souls
Watch each one reach for creature comfort
For the filling of their holes
In the blood of Eden
Lie the woman and the man
With the man in the woman
And the woman in the man
In the blood of Eden
Lie the woman and the man
We wanted the union
Of the woman and the man
In the blood of Eden
Lie the woman and the man
I feel the man in the woman
And the woman in the man
In the blood of Eden
Lie the woman and the man
I feel the man in the woman
And the woman in the man
In the blood of Eden
We have done everything we can
In the blood of Eden
So we end as we began
With the man in the woman
And the woman in the man
It was all for the union
Oh, the union of the woman
The woman and the man

Songtekstvertaling

Ik zag mijn spiegelbeeld.
Ik zag het in het raam.
Ik zag de duisternis in mijn hart
Ik zag de tekenen van mijn ondergang.
Ze waren er al vanaf het begin.
En de duisternis heeft nog werk te doen.
De geknoopte koorden ontkoppelen
De verwarmde en de Heilige
Oh, ze zitten daar op hoog
Zo veilig met alles wat ze kopen
In het bloed van Eden
Lieg de vrouw en de man
Met de man in de vrouw
En de vrouw in de man
In het bloed van Eden
Lieg de vrouw en de man
Zij wilden de Unie
Oh, de Vereniging van de vrouw
De vrouw en de man
Mijn grip glijdt zeker weg.
Ik denk dat ik mijn greep kwijt ben.
Ja, ik denk dat ik mijn greep kwijt ben.
Ik kan geen verzekering meer krijgen.
Ze nemen geen krediet, alleen goud.
Is dat een dolk of een kruisbeeld?
Hou je zo stevig vast in je hand?
En al die tijd groeit de afstand tussen jou en mij
Ik begrijp het niet.
In het bloed van Eden
Lieg de vrouw en de man
Met de man in de vrouw
En de vrouw in de man
In het bloed van Eden
Lieg de vrouw en de man
Wij wilden de Unie
Oh, de Vereniging van de vrouw
De vrouw en de man
Op mijn verzoek, neem je me in
In die tederheid, zweef ik weg
Geen zekerheid, niets om op te vertrouwen
Even stilzitten
Wat een moment.
Oh, even vergeten
Een moment van gelukzaligheid
Ik hoor de verre donder
Van een miljoen ongehoorde zielen
Van een miljoen ongehoorde zielen
Kijk hoe iedereen naar het comfort van een wezen reikt.
Voor het vullen van hun gaten
In het bloed van Eden
Lieg de vrouw en de man
Met de man in de vrouw
En de vrouw in de man
In het bloed van Eden
Lieg de vrouw en de man
Wij wilden de Unie
Van de vrouw en de man
In het bloed van Eden
Lieg de vrouw en de man
Ik voel de man in de vrouw
En de vrouw in de man
In het bloed van Eden
Lieg de vrouw en de man
Ik voel de man in de vrouw
En de vrouw in de man
In het bloed van Eden
We hebben alles gedaan wat we konden.
In het bloed van Eden
Dus we eindigen zoals we begonnen
Met de man in de vrouw
En de vrouw in de man
Het was allemaal voor de Unie.
Oh, de Vereniging van de vrouw
De vrouw en de man