Regina Spektor — Bleeding Heart songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Bleeding Heart" van Regina Spektor.

Songteksten

Whatchu got on top?
I’ll take two of that
I’m chasing a story I heard
When I was here last
At the back of the class
You pretended you never got lost
Yeah, in the back of the class
in the back of the bus
Sittin out at the dance
Always saying no thanks
And they see you around, looking down at the ground
But when they walk away
You wish they’d stay
Never never mind bleedin heart bleedin heart
Never never mind your bleeding heart
Never never mind bleedin heart bleedin heart
Never never mind your bleeding heart
You can’t help but stare at everyone there
It’s you versus everyone else
Your outfit’s a crime, you feel their cold minds
Placing you under arrest
And you savor your time
Drinkin all night long
Starin at the walls
Of your jail-like home
Listening to that song 'cause it hurts just right
Till everything is gone
Tonight
Never never mind bleedin heart bleedin heart
Never never mind your bleeding heart
Never never mind bleedin heart bleedin heart
Never never mind your bleeding heart
Never never mind bleedin heart bleedin heart
Never never mind your bleeding heart
Never never mind bleedin heart bleedin heart
Never never mind your bleeding heart
Someday you’ll grow up And then you’ll forget
All of the pain you endured
Until you walk by a sad pair of eyes
And up will come back all the hurt
And you’ll see their pain as they look away
And you want to help
But there’s just no way
'Cause you won the war so it’s not your turn
But everything inside still burns
Never never mind bleedin heart bleedin heart
Never never mind your bleeding heart
Never never mind bleedin heart bleedin heart
Never never mind your bleeding heart
Never never mind bleedin heart bleedin heart
Never never mind your bleeding heart
Never never mind bleedin heart bleedin heart
Never never mind your bleeding heart
Never never never mind mind mind
Nevermind your bleedin heart
Never never never mind mind mind
Nevermind your bleedin heart
Never never never mind mind mind
How long must I wait
Till you learn
That’s it’s not too late?
How long must I cry
Till you know
That you really tried?
How long must I try
Till you learn
that dreamin’s heard?
How long must I dream
Till you heal
Your bleedin heart?
Never mind your bleeding heart

Songtekstvertaling

Wat is er aan de hand?
Ik neem er twee.
Ik achtervolg een verhaal dat ik hoorde.
Toen ik hier voor het laatst was
Aan de achterkant van de klas
Je deed alsof je nooit verdwaald was.
Ja, achterin de klas.
achterin de bus.
Sittin uit op het bal
Altijd maar nee zeggen.
En zij zien jou rondkijken op de grond.
Maar als zij weglopen
Je zou willen dat ze bleven.
Laat maar. bloedend hart.
Laat je bloedende hart maar.
Laat maar. bloedend hart.
Laat je bloedende hart maar.
Je kunt er niets aan doen dat je daar naar iedereen staart.
Het is jij tegen iedereen.
Je outfit is een misdaad, je voelt hun koude geest.
U onder arrest plaatsen
En geniet van je tijd.
De hele nacht drinken
Starin aan de muren
Van je gevangenisachtige huis.
Luisteren naar dat liedje want het doet precies goed pijn
Tot alles weg is.
Vanavond
Laat maar. bloedend hart.
Laat je bloedende hart maar.
Laat maar. bloedend hart.
Laat je bloedende hart maar.
Laat maar. bloedend hart.
Laat je bloedende hart maar.
Laat maar. bloedend hart.
Laat je bloedende hart maar.
Op een dag word je volwassen en dan vergeet je
Alle pijn die je hebt doorstaan
Totdat je langs een triest paar ogen loopt
En omhoog zal komen alle pijn terug
En je zult hun pijn zien als ze wegkijken.
En je wilt helpen
Maar er is gewoon geen manier
Want je hebt de oorlog gewonnen, dus het is niet jouw beurt.
Maar alles binnenin brandt nog.
Laat maar. bloedend hart.
Laat je bloedende hart maar.
Laat maar. bloedend hart.
Laat je bloedende hart maar.
Laat maar. bloedend hart.
Laat je bloedende hart maar.
Laat maar. bloedend hart.
Laat je bloedende hart maar.
Laat maar.
Laat je hart nooit bloeden
Laat maar.
Laat je hart nooit bloeden
Laat maar.
Hoe lang moet Ik wachten?
Tot je het leert
Is het nog niet te laat?
Hoe lang moet ik huilen?
Tot je het Weet
Dat je het echt geprobeerd hebt?
Hoe lang moet ik het proberen?
Tot je het leert
dat dreamin gehoord heeft?
Hoe lang moet ik dromen
Tot je geneest
Je bloedende hart?
Laat je bloedende hart maar.