Ray — Mama Song songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Mama Song" van Ray.

Songteksten

Ah-yo, my mama she the only one raised me right
Taught me young, right from wrong, good and bad
Never knew my dad, but we had mama
Through all the drama and the rain, hard times and the pain
The type of shit that makes the average woman go insane, but you maintain
Laced her young brother on the block with some street game
Aiyyo, I never talk bad about my mother
She sacrificed and paid the price I love
No other could ever do what you did with four kids
Had to raise us by yourself because them dad slid
Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us No more daddys around, so I’m the man
Relax, kick back, and put my feet on the couch
My pops was bangin' on the outs before my moms broke out
I smoke out and think about all the times we had, this shit was sad
Why you leave us dad, moms was lookin' hella mad
Tell me why you dissed us, birthdays and Christmas
I hope your ass is listenin', 'cause all the shit
you put us through, moms had to put us through
I hope I never resemble you, why they always tell I do Look like you, talk like you, even gangsta walk like, but smoke you
I’ve never even seen you dude, probably robbed you once or twice
back when I was livin' tryin' get out the game to follow Christ
Tell how you sleep at night, kiss your kids and hug your wife, I’ll be aight
I’m grown now and most of the pain is gone now
But you never taught me nothing, you never bought me nothing
And most of the stuff I learned in life I had to learn from uncles
Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us We doin' far from the Huxtable, hopin' if I ate my vegetable
that I could grow up and buy you karats one day
Takin' trips around the world and maybe a house in the bay
I wants to give it to you, let you have it your way
We shoppin' today and everything you want is yours
I’m comin' through this industry kickin' down doors for my mama
Chill go spend a week in the Bahamas
Still wonder how you did it You was young, but stayed committed
Had my aunties and my uncles help raise me as a child
O.G. Ed and Mariel and Powell
Can’t forget my grandma, God bless her soul
She kept the lights on at night in case I came back home
The prodigal son, phenomenal one
Never thought I would see 21, let alone 25
And everything you taught me I’m using to stay alive
God faced this world on you, mama dried your tears and be strong
gotta try do the best that you can, try to raise this boy to a man
When the rain comes and sun goes, you will always be that special one
And when the sun goes and rain comes, you will still be that special one
When the rain comes and sun goes, you will always be that special one
And when the sun goes and rain comes, you will still be that special one
When the rain comes and sun goes, you will always be that special one
And when the sun goes and rain comes, you will still be that special one
When the rain comes and sun goes, you will always be that special one
And when the sun goes and rain comes, you will still be that special one
When the rain comes and sun goes, you will always be that special one
And when the sun goes and rain comes, you will still be that special one
When the rain comes and sun goes, you will always be that special one
And when the sun goes and rain comes, you will still be that special one
Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know, tell me why you dissed us, never even missed us Please let me know

Songtekstvertaling

Mijn moeder is de enige die me goed heeft opgevoed.
Leerde me jong, goed van kwaad, goed en slecht
Ik heb mijn vader nooit gekend, maar we hadden mama.
Door al het drama en de regen, moeilijke tijden en de pijn
Het soort shit dat de gemiddelde vrouw gek maakt, maar je handhaaft
Haar jonge broer in de straat gestoken met een straatspel.
Aiyyo, ik praat nooit slecht over mijn moeder.
Ze offerde zich op en betaalde de prijs waar ik van hield.
Niemand anders zou ooit kunnen doen wat jij deed met vier kinderen.
Ik moest ons alleen opvoeden, omdat hun vader gleed.
Laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist Niet meer daddys rond, dus ik ben de man
Ontspan je en leg m ' n voeten op de bank.
M' n vader had ruzie voordat m ' n moeder uitbrak.
Ik rook naar buiten en denk aan al die keren dat we hadden, dit was triest.
Waarom je ons verlaat, Papa, moeders waren woest.
Vertel me waarom je ons pestte, verjaardagen en Kerstmis.
Ik hoop dat je kont luistert, want al die shit
je hebt ons doorverbonden, moeders moesten ons doorverbinden.
Ik hoop dat ik nooit op je lijk, waarom ze altijd zeggen dat ik op je lijk, praat zoals jij, zelfs gangsta loopt als, maar rook je
Ik heb je nog nooit gezien, waarschijnlijk een paar keer beroofd.
toen ik nog leefde probeerde ik uit het spel te komen om Christus te volgen.
Vertel hoe je ' s nachts slaapt, je kinderen kust en je vrouw omhelst.
Ik ben nu volwassen en de meeste pijn is nu weg.
Maar je hebt me nooit iets geleerd, Je hebt me nooit iets gekocht.
En de meeste dingen die ik leerde in het leven moest ik leren van Ooms
Laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist We doin' ver van de Huxtable, hopin' als ik at mijn groente
dat ik ooit karaat voor je kon kopen.
Reizen rond de wereld en misschien een huis in de baai
Ik wil het aan jou geven.
We shoppen vandaag en alles wat je wilt is van jou.
Ik kom door deze industrie en trap deuren in voor mijn moeder.
Ga een week naar de Bahama ' s
Ik vraag me nog steeds af hoe je het deed je was jong, maar bleef toegewijd
Mijn tantes en ooms hebben me als kind opgevoed.
O. G. Ed en Mariel en Powell
Ik kan mijn oma niet vergeten, God zegene haar ziel
Ze hield ' s nachts het licht aan voor het geval ik thuis kwam.
De verloren zoon, fenomenaal.
Nooit gedacht dat ik 21 zou zien, laat staan 25.
En alles wat je me geleerd hebt, gebruik ik om in leven te blijven.
God zag deze wereld aan je, mama droogde je tranen en wees sterk
je moet proberen het beste te doen wat je kunt, probeer deze jongen op te voeden tot een man.
Als de regen komt en de zon gaat, zul je altijd die Speciale zijn.
En als de zon gaat en de regen komt, zul je nog steeds die Speciale zijn.
Als de regen komt en de zon gaat, zul je altijd die Speciale zijn.
En als de zon gaat en de regen komt, zul je nog steeds die Speciale zijn.
Als de regen komt en de zon gaat, zul je altijd die Speciale zijn.
En als de zon gaat en de regen komt, zul je nog steeds die Speciale zijn.
Als de regen komt en de zon gaat, zul je altijd die Speciale zijn.
En als de zon gaat en de regen komt, zul je nog steeds die Speciale zijn.
Als de regen komt en de zon gaat, zul je altijd die Speciale zijn.
En als de zon gaat en de regen komt, zul je nog steeds die Speciale zijn.
Als de regen komt en de zon gaat, zul je altijd die Speciale zijn.
En als de zon gaat en de regen komt, zul je nog steeds die Speciale zijn.
Laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten, vertel me waarom je dissed ons, nooit zelfs ons gemist laat het me weten