Ravenous — Into the Abyss songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Into the Abyss" van Ravenous.

Songteksten

Writhing in pain in the depths of darkness
Unconscious delusions
Fixated on the macabre
And morbid illusions
Comfort is found in a painful torment
The crux of survival
Offerings set before your goddess
She feasts upon your soul
On through the everlasting storm
There are times when our heads will hang low
Failure or victory — we will be reborn
We, we always fight, but what has been shown?
Into the abyss we have been thrown
All through our lives we cannot control the unknown
Passionate anguish your affliction
Your anger burning strong
Channelling rage becomes addiction
You feel there’s no recourse
Towering tall you face your demons
And strike the false idol
Powered by your vindication
Withstanding this trial
On through the everlasting storm
There are times when our heads will hang low
Failure or victory — we will be reborn
We, we always fight, but what has been shown?
Into the abyss we have been thrown
All through our lives we cannot control the unknown
We, we always fight, but what has been shown?
Into the abyss we have been thrown
All through our lives we cannot control the unknown

Songtekstvertaling

Kronkelend van pijn in de diepten van de duisternis
Onbewuste waanvoorstellingen
Gefixeerd op het macaber
En morbide illusies
Er is een pijnlijke bestraffing voor jullie.
De crux van overleving
Offers gebracht voor uw godin
Ze feest op je ziel.
Door de eeuwige storm
Soms hangen onze hoofden laag.
Mislukking of overwinning - we zullen herboren worden
We vechten altijd, maar wat is er getoond?
In de afgrond zijn wij geworpen
Door ons hele leven kunnen we het onbekende niet beheersen.
Hartstochtelijke kwelling.
Je woede brandt sterk.
Kanalisatie woede wordt verslaving.
Je denkt dat er geen toevlucht is
Torenhoog sta je tegenover je demonen
En sla de afgoden.
Aangedreven door uw rechtvaardiging
Ondanks dit proces
Door de eeuwige storm
Soms hangen onze hoofden laag.
Mislukking of overwinning - we zullen herboren worden
We vechten altijd, maar wat is er getoond?
In de afgrond zijn wij geworpen
Door ons hele leven kunnen we het onbekende niet beheersen.
We vechten altijd, maar wat is er getoond?
In de afgrond zijn wij geworpen
Door ons hele leven kunnen we het onbekende niet beheersen.